Fader Vår … vårt bröd för dagen 🍞

🍞 Bröd förknippas oftast med något man tuggar i sig tex vid frukost. Kanske kommer du ihåg socialstyrelsens rekommendationer för länge sedan. 1976 var det. Då skulle man äta 6-8 skivor bröd om dagen.

🍞 I bönen fader vår ( eller ”Vår Fader ” ) säger den att vi har ett bättre bröd. ”Ge oss idag det bröd vi behöver.”

🍞 Visst kan det handla om så enkelt att be om att få mat på bordet idag också. Men i grunden tror jag det handlar om den andliga födan.

🍞 Den andliga födan är minst lika viktig som att äta nyttigt varje dag. Liksom vår kropp behöver näring så behöver vår inre människa likaså.

🍞 Vad ger du din inre människa för ”bröd”? Vad matar du din själ med? Jag vet inte hur nyttigt du äter. Kanske slarvar du med maten och tar det som försvar att det inre livet får ”samma” kost.

🍞 Men ska vår tro få tillväxt och bli stark då behöver den en bra föda. Vi behöver mata vår tro och själ med något matnyttigt för dom.

🍞 Ibland gör vi det komplicerat. Mer komplicerat än det behöver vara. Bönen fader vår hjälper oss. ”Herre ge mig det bröd mitt inre liv behöver ”. Den bönen får vi be.

🍞 Vi kan mata oss med det levande ordet – bibeln. Vi kan be 🙏. Vi kan finnas i Guds närhet.

🍞 Det handhar inte om 6-8 böner om dagen. Det handlar inte om 6-8 kapitel i bibeln varje dag. Det handlar om att söka kvalitetstid med Gud. För ger han oss andlig mat för dagen. Det kan handla om att läsa bibeln. Likaså be. Meditera över en vers. Lovsång.

🍞 Jesus säger i Joh 6:35:
Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta.

🍞 Låt den versen bearbeta dig idag. Låt den göra något med dig.

🙏Vår fader

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.