Han håller hela världen i sin hand 🌍

Idag predikar jag i Flen. Centrumkyrkan. Den del av den församlingen som kommer från Pingstkyrkan växte jag upp med när jag gick på mellan- och högstadiet. Tänk att få återvända som vuxen och dela gemenskapen igen. Och nu som predikant. Det är nåd.

Min predikan handlar om att Gud håller hela världen i sin hand.

Tänker att vi behöver påminna oss om, att mitt i den oro som denna tid för med sig, att Gud har omsorg om oss.

Sjunger på en strof dessa dagar…

🎶 Han som håller hela världen i sin hand Han har ändå tid att tänka på mig/dig 🎶

Vi behöver påminna oss om att vårt utgångsläge är Gud och hans omsorg om sina barn. Vi har inte utgångsläget oro och hopplöshet. Vi kan möta det. Vi kan påverkas av det. Men vårt utgångsläge är hans omsorg. Hans kraft. Hans möjligheter. Han är klippan. Han är vägen.

Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Jes 41:10

”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand” (FKB -15) ”…Jag är helt i din hand.” (B 2000)

Du är i goda händer när du vilar i Gud.


Idag ber vi för riksdagsman: Sofia Amloh (S)