Söndagstankar – Vägen till korset

CF04A2C9-B73A-4C9F-8ECA-3C694FCEA1BEDenan söndag är på ett sätt starten till påskens budskap. Å andra sidan är varje dag en väg till påsken.

Påsken är den viktigaste högtiden för den kristna tron. Om du frågar mig. Före julen med Jesu födelse. Före pingst med andens utgjutelse. Före alla Helgons dag då vi minns dom som gått före oss in i det eviga.

Vägen till korset är både vackert men också dramatisk. Med inslag av en skrämmande del av korsets lidande, blod och död. Ändå är det denna helgs djupaste budskap som  är trons linda och ursprung. Så här hittar du djupet och den fantastiska förlåtelsen.

Jesu hela liv på jorden är vägen till korset. Därför skulle man behöva läsa igenom allt som evangelierna berättar om Jesu liv.

Profeterna talade om detta många hundra år innan det blev en verklighet. Så att det skulle vara en slump är uteslutet.

Vill du gräva ännu djupare kan du se det ända från skapelsens tid då människan gjorde sitt felval.

Gemensamt för alla dessa tidsepoker visar på en Gud älskar sin skapelse. Som trots att människan allt för ofta vänt honom ryggen så står han med öppen famn och välkomnar oss in i gemenskap igen.

Bibeln talar om att vi kan inte fixa det själv. Vi är beroende av förlåtelse.

Vi vet så väl hur oförsonlighet fördärvar relationer. Samma är det med den viktigaste relationen som finns. Den med Gud.

Denna söndag handlar texterna om Jesu intåg i Jerusalem. Han kommer ridande in på en åsna. Du hittar det i tex Luk 19:28-40. Jag funderar på hur folket tog emot honom där. Somliga fanns i första ledet. Man hade palmblad och viftade med  man lade ut klädesplagg framför Jesu framfart. Dessa fick säkert ett avgörande skeende i sitt liv.

Andra stod säkert lite längre bort och betraktade. Man undrade säkert vad detta vad för något. Andra stod ännu längre bort och bara såg att något hände. Andra var hemma och fick höra om det i efterhand. Somliga grämde sig kanske för att missat det och andra rykte på axlarna åt det. Sen fanns det dom missat det helt och hållet. Det kanske tom fanns den som bodde på samma gata som Jesus kom ridand men totalt missat det.

Till vilka relaterar du? Denna dag är starten in i påsken. Jag skulle vilja påstå att det är den brytpunkt vi alla måste ta ställning till.

Vägen till korset är ett livsval. I sitt djup handlar det om vägen till Jesus. Inför denna påsk tänker jag att vi kan ha ett bibelord att vila på  Det är Jesu egna ord. Kanske kan det få hjälpa oss att förstå vikten av påsken.

”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.” Thomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Johannesevangeliet‬ ‭14:1-6‬ ‭