Citat (14/10)

Här lägger jag upp citat från folk jag både känner och inte känner. Den senaste ligger alltid först ….

Bengt Klingberg

🍀🍀🍀🍀🍀

Bön är att sträcka sig till någon som är större än mig själv Eric Andersson

🍀🍀🍀🍀🍀

Jesus släcker inte din vilja han väcker din vilja. Niclas piensoho

🍀🍀🍀🍀🍀

Allt stort börjar med ett litet steg.
B-G 🍀🍀 Man
red! Troligen Martin Luther

🍀🍀🍀🍀🍀

En grundinställning är att alltid förutsätta att den andre vill mig gott

Annika och Rickard Sjöberg

🍀🍀🍀🍀🍀

”Genom tro och bön kan helt enkelt något som först uppfattas som meningslöst få en mening.” Tomas Lindgren i SvD 🍀🍀🍀🍀🍀

Det normal är att söka Guds rike först ….

Chatrines reflektion efter Marcus predikan

🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bönen är nyckeln att gå från vishet till visshet.

Bengt Klingberg

🍀🍀🍀🍀🍀🍀