31 ordspråk – 1 om dagen i en månad

Dag 31

Glatt hjärta ger god läkedom, brutet mod suger märgen ur benen. Ordsb 17:22

Dag 30

Degeln prövar silvret och ugnen guldet, Herren prövar hjärtan. Ordsb 17:3

Dag 29

Det är farligt för en människa att förhastat helga något, att överväga sina löften först efteråt. Ordsb 20:25

Dag 28

Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för Herren än offer. Ordsb 21:3

Dag 27

Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Ordsb 22:9

Dag 26

Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun, en främmande och inte dina egna läppar. Ordsb 27:2

Dag 25

Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Ordsb 29:25

Dag 24

Utan uppenbarelse/vision går folket vilse, lyckligt är den som tar vara på Guds undervisning.

Dag 23

Järn skärper järn, den ena människan den andra. Ordsb 27:17

Dag 22

Salvor och rökelse gör hjärtat glatt, så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd. Ordsb 27:9

Dag 21

Beröm dig inte av morgondagen, du vet inte vad den bör i sitt sköte. Ordsb 27:1

Dag 20

Så är kunskap och vishet för din själ. Om du finner dem har du en framtid och ditt hopp blir ej om intet. Ordsb 24:14

Dag 19

Far inte med blicken efter det som ingenting är, ty det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen. Ordsb 23:5

Dag 18

Flytta inte gamla gränsstenar som dina fäder har rest. Ordsb 22:28

Dag 17

Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Ordsb 19:17

Dag 16

”Mod håller människan uppe under sjukdom, men vem kan bära ett brutet mod?”

‭‭Ordspråksboken‬ ‭18:14‬ ‭SFB15‬‬

Mod håller mannen uppe i hans svaghet, men vem orkar bära ett brutet mod Ordsb 18:14 fb98

”Med mod uthärdar man sjukdom, men missmod, vem uthärdar det?” Ordsb‬ ‭18:14‬ ‭B2000‬‬

Dag 15

Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka, de därför efter innan striden bryter ut. Ordsb 17:14

Dag 14

Stolthet går före undergång, och högmod går före fall. Ordsb 16:18

”Övermod följs av nederlag, högmod går före fall.” Ordsb16:18‬ ‭B2000‬‬

Dag 13

Genom nåd och sanning sändas skuld, genom vördnad för Herren undflyr man det onda. Ordsb 16:6

Dag 12

Sinnesro ger kroppen liv, avund är röta i benen. Ordsb 14:30

Dag 11

Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet. Ordsb 10:12

Dag 10

Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. Ordsb 22:6 FB15

Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal. Ordsb 22:6 B2000

Dag 9

Ett mjukt svar stillar vrede, ord som sårar väcker harm. Ordsb 15:1

Dag 8

Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Ordsb 11:25 fb

”En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad.”

‭‭Ordspråksboken‬ ‭11:25‬ ‭B2000‬‬

Dag 7

Att vörda Herren är början till vishet, att änna den Helige är förstånd. Ordsb 9:10

Dag 6

”En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden.”

‭‭Ordspråksboken‬ ‭17:17‬ ‭B2000‬‬

Dag 5

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Ordsb 4:23

Dag 4

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Ordsb 3:27 Sfb -15

”Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa.”

‭‭Ordspråksboken‬ ‭3:27‬ ‭B2000‬‬

Dag 3

Lätt fångat är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket. Ordsb 13:11

Dag 2

En mild blick gör hjärtat glatt, ett gott budskap ger märg åt benen. Ordspråksboken 15:30

Dag 1

Lägg allt du gör i Herrens hand, så kommer dina planer att lyckas. Ordspråksboken 16:3

Proverbs 16:3 Anförtro dina verk åt Herren, så har dina planer framgång.

Proverbs 16:3 Befall dina verk åt HERREN, så hava dina planer framgång.

%d bloggare gillar detta: