Afrika-17 ”Barn”

Här kommer några bilder på barn.