Om jag fick bestämma . . .

2017 skrev jag under samma rubrik några tankar. Blev påmind om det igen. Nu är det ju helt klart så att det är inte mycket jag får bestämma över. Speciellt om man jämför med allt som bestäms överallt. Men tänk om…

I denna värld finns det en del att önska. Kriget i Ukraina tex. Om jag fick bestämma skulle det avslutas på direkten. Den som förstört ett hus med bomber skulle få återställa det direkt.

Det finns en sång jag sjöng när jag var liten.

Om jag fick bestämma då skulle ingen bråka då skulle ingen kivas och alltid vara sams om jag fick bestämma ……

Då kommer himlen till jorden tra lalalalala då kommer himlen till jorden tralalalalala då skulle barnen leka och alltid vara sams

I så många sammanhang skulle himlen behöva bli mer synlig. Mer påtagligt närvarande. För jag tror faktiskt att det skulle göra skillnad.

Just nu befinner jag mig i Tartu i Estland. Namnet på denna stad betyder goda tankar. Man menar att ju närmare man kommer staden desto mer goda tankar tänker man. Vet inte om det verkligen är så. Men kanske.

Min fundering blir…. Att så borde bli fallet ju mer mer himlen blir synlig på jord. Ju mer himlen gör sig påmind i världen och i våra liv borde den påverka oss till goda tankar. Och där goda tankar dominerar desto mindre dåligt sker. Då skulle vi vara mer sams på jorden tänker jag.

Jag avslutade den bloggen så här:

En sak vi kan bestämma oss för är hur vi själva är. Vårt sätt att vara. Hur vi vill påverka andra. Så kanske vi kan först vända frågan mot oss själva. Ska något ändras kanske det just måste börja hos oss själva. Ska miljön räddas är det i vår inställning det måste starta. Ska det bli en god atmosfär så bestämmer vi själva att skapa den.

Mmmm kanske det ändå ligger något i det. Att ska dom goda tankarna få dominera kanske måste börja hos oss själva. Dom kommer smitta av sig. Att leta efter det goda och låta det få dominera är inte så fel. Pröva får du se hur det då blir.

Ska vi bestämma oss för att idag tänker vi bara goda tankar? Blir det svårt? Ja, det kan bli så. Varje gång en dålig tanke bryter sig in bestämmer vi oss för att försöka mota bort den med en god tanke. Okej? Vi försöker i alla fall.

Läs med mig – 1 Tessalonikerbrevet Kapitel 4

Behaga Gud … 4:1 Kanske denna vers skulle vara vår vers idag. Den räcker gott och väl till eftertänksamhet . 

Kallade till vad då? … 4:7. Ett liv i helgelse.

Broderskärlek … 4:9. Att ta vara på varandra. Ha omsorg. Låta sitt ego vändas till att se andra istället

Möta Jesus synligt …. 4:13ff. Detta blir en mäktig dag. Jesus kommer som han lämnat. Alltså ner från himlen. Så får vi vända hem till himlen.

För evigt … 4:17. För alltid skall vi vara i den eviga världen – himlen. Halleluja!!

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Uppmuntrande livsberättelser

Dom senaste dagarna har jag blivit så uppmuntrad av olika livsberättelser. Människoöden där Gud verkligen har visat som vägen framåt på olika sätt. Tydliga händelser som gjort att dom förstått vart vägen i livet ska gå. Mindre tydliga passager. Men hur dom också sett hur Gud sen bistått och välsignat deras livsval

Jag inser att det gör något inom mig. Det händer något gott inom mig när jag lyssnar till deras berättelse. Så god känsla. Tilliten ökar till Gud. Längtan till att få uppleva något liknande blir mer intensivt.

Blir också uppmuntrad när jag inser kanske att även min livsberättelse kan möjligen ge någon annan samma känsla och upplevelse.

Och kanske är det så, vilket jag verkligen tror, att din livsberättelse också ger denna uppmuntran. Kanske resan tid kantades av mindre roliga passager. Jobbiga tider. Men också välsignade passager. Och dit du nu är kan också du n berättelse uppmuntra.

Min bön denna dag är att vi ska välsigna andra med vår livsberättelser. Att vi också, när så behövs, vi också ska bli uppmuntrade så att våra liv blir stärkta.

Tänk vilken välsignelse det är när någons berättelse sätter tydliga spår inom oss till glädje och uppmuntran. Det innebär ju att det fanns en tanke med det vi mötte. Eller så använde Gud det vi mötte till något bra. Det tycker jag så fantastiskt.

Vila i att din livsberättelse kan göra gott hos någon annan.

Läs med mig – 1 Tessalonikerbrevet Kapitel 3

Sänd att uppmuntra i tron … 3:2,3. Timotues fick ett viktigt uppdrag. Att ge styrka och uppmuntra i tron. Ett uppdrag jag tror alla vi troende har. Vem behöver en uppmuntran i tron idag? Är de du som ska ge den uppmuntran?

Får man fråga om hur det är med tron? … 3:5. Ja, kanske är det just det vi behöver fråga om.

Få mod genom någon annan … 3:7. Tänk hur stort detta är!!

Stå fast i tron … 3:8. Detta handlar inte om att inte vara följsam Anden. Men det handlar om att inte fara med i alla olika vindar av olika ”upptäckter” i det andliga som är villospår. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Ord som gör något ….

Ord som sägs kan påverka oss rätt så mycket. Det kan glädja. Det kan såra. Det kan ge med mod men också slå undan benen på oss. Så att ord kan göra något är nog väl känt.

Bibeln påstår att dess ord är i verksamhet hos den som tror….

”…/… Guds ord som är verksamt i er som tror.”
‭‭Första Tessalonikerbrevet‬ ‭2:13‬ ‭SFB15‬‬

I ljuset av vad jag skrev i början så är det alltså rätt uppenbart att bibelns ord, som är Guds ord till oss, gör något med oss. När du läser Guds ord blir det alltså verksamt inom dig som tror. Det händer något gott inom dig när du läser och mediterar Guds Ord

För somliga är detta något man har svårt att se. Men liksom våra ord vi säger påverkar så påverkar bibelns ord oss.

I det ljuset öppnas det möjligheter i att läsa bibeln. Så nästa gång du öppnar bibeln och läser… öppna dig då för dess positiva påverkan på dig.

Guds ord är levande och verksamt som Hebreerbrevet skriver. Så låt det göra gott inom dig. Ta tid för dess välsignade påverkan i sitt liv

Läs med mig – 1 Tessalonikerbrevet Kapitel 2

Men Gud gav oss mod … 2:2 Dom hade mött motstånd men fick mod. En uppmuntran när vi möter motstånd. Det finns mod att få.

Värdig … 2:4 Du är värdig att anförtros evangeliet.

Att uppträda på ett värdigt sätt … 2:7,12 Då tas evangeliet emot. Att också leva ett liv värdigt Gud. 

Guds Ord är verksamt … 2:13 Detta är värt att stanna upp lite inför. När du läser Guds ord blir det verksamt inom dig som tror. Det händer alltså något gott inom dig när du läser och mediterar Guds Ord

Åtskilda men ändå tillsammans … 2:17. Detta är det unika med trons folk. Vi har en gemenskap som går över gränserna av närvaro

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Att flyga kräver tillit

Det krävs tillit till att sätta sig i ett flygplan. Tillit till konstruktionen. Tillit till att planet verkligen kan lyfta. Tillit till att kaptenen kan styra det och sköta all teknisk utrustning. Man kan minst säga att man lägger sitt liv i andras händer och konstruktioner.

Det är ju inte helt ovanligt i livet att vi sätter vår tillit till andra. Det kan vara en kirurg som ska operera. En taxichaufför som ska köra oss. En styrman på en båt. Ja, du kan nog komma på många fler tillfällen då vi sätter tillit till någon.

Vi kan välja att avstå. Men ibland har vi inte det valet. Vi måste sätta vår tillit till något. Avstår vi kommer vi inte längre än vi själva kan ta oss.

Tillit är i grunden något fint. Synonymer till tillit är förtroende, förtröstan, tillförsikt, förlitan, tilltro, tro, hopp, lit. Motsatsen är att vara skeptisk och att misstro. Det visar på vad det verkligen är att ha tillit till någon eller något.

Jag kan fundera på varför vi människor ibland har så svårt att ha tillit till Gud när vi har det till så mycket annat. Så mycket annat som har rätt mycket brister. I jämförelse med Gud menar jag att allt annat blir ett vågspel

Tilliten till Gud är ju så mycket mer grundad. Grundad hos någon som har kraft och möjlighet bakom sina ord och sin handling.

För mig är tron verkligen en tillit till Gud. Jag tror verkligen att han kan göra skillnad. Tänker på orden om Abraham och Sara. ”Där allt hopp var ute trodde (hoppades) dom ändå.” Det är för mig djupet av tillit. Att ha tillit, förtroende, förtröstan, tillförsikt, förlitan, tilltro, tro, hopp till Gud även när det till synes verkar helt omöjligt. Eller när man tömt alla egna möjligheter till förändring.

Om det till synes ser ut att likt Sara se det som att allt hopp är ute – hoppas ändå, tro ändå, förtrösta ändå, våga hoppas lite till. Du sätter din tillit till så mycket annat varje dag. Sätt din tillit ännu en gång till Gud.

En sång rinner till som jag skickar med. Du kan lyssna till den här:

Vi lägger våra liv i Dina trygga händer
Din trofasthet kan vi lita på
Du leder våra steg. Din omsorg är beständig
Även om vi inte ser vägen
Kan vi tro och hoppas på Dig.
Refräng
Allt som Du har sagt. Allt som du har lovat
Kommer att ske förr eller senare
Allt som är bestämt. Det som står skrivet
Kommer att ske förr eller senare
Allt som du har sagt

Tillit till Gud är att han kommer, förr eller senare. Så sant som han är Gud. Det är stort. Sätt din tillit till det.

Läs med mig – 1 Tessalonikerbrevet Kapitel 1

Apostelns omsorg … 1:2. Paulus tänker alltid på sina församlingar. Ber för dom, följer dom, tänker på dom. Han liksom lever med dom ständigt fast på håll. En påminnelse om vår hållning till vår egen församling. 

Utvald … 1:4. Att vara utvald av Gud.Du är inte kallad i andra hand. Du är Guds förstahandsval. 

Efterföljare … 1:6 Vem följer du? Vem påverkar ditt liv? 

Föredöme … 1:7 För vem är du ett föredöme? På vilket sätt är du ett föredöme? Hur kan du bli än mer ett föredöme för någon?

Gett återljud … 1:8. Genklang, ett eko, Guds ljud har vänt inom oss och getts vidare…. Här hade det inte bara blivit så i Akaja utan ”överallt har er tro på Gud blivit känd” Hur speglar det vår tid, oss och där vi lever och bor?

Evangeliets spreds … 1:9ff. Detta genljud gjorde att evangeliet spreds. Apostlarna behövde inte göra mer. Det gav ringar på vattnet. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Vad är det som gör oss lyckliga egentligen?

Hamnade i ett samtal i butiken i går. Vi pratade om överskott på kläder och bistånd.

Så gled samtalet över i ett samtal om lycka. Vad är det som egentligen gör oss lyckliga? Ett minne från en av mina resor till Tanzania kom tillbaka. Vi var ut på landsbygden. Där mötte jag några barn. I vår kontext var dom mycket fattiga. Bodde i lerhydda. Hade inte mycket till kläder att tala om. Och hade inget att leka med. Men jag minns så tydligt ansiktet och ögonen. Dom såg så lyckliga.

I jämförelse har vi så oerhört mycket mer än dom. Även om många av oss har klart sämre än andra svenskar. Ändå har vi mer än dom. Frågan är om vi är mer lyckliga än dom.

Vad gör dig lycklig? Vad gör mig lycklig? Efter mina resor till Afrika har ’lycka’ fått en helt annan innebörd. Livet har blivit omvärderat. Helt klart.

Att sitta med mitt barnbarn i knät är helt klart en stund av lycka. Att se jordgubben växa fram på sin planta likaså. Mycket annat som förr gjorde mig lycklig har minskat i värde helt klart.

Läs med mig – Markus Evangelium Kapitel 16

Vem skall rulla bort stenen? …16:2. Dom visste vart man lagt Jesu kropp. Oron för stenen är klart befogad. Vilken överraskning dom fick.

Himmelens hälsning … 15:6. En ängel gav dom det viktiga beskedet. Jesus är uppstånden. Svepningen låg kvar som en hälsning. Han behövde den inte längre. Han levde. Lasarus kom ut i sin svepning. Jesus lämna design kvar. 

Hälsa särskilt Petrus … 16:7. Vilken viktig hälsning Petrus fick. Uppmaningen var att möta Jesus igen. 

Jesus visar sig … 16:9 Dessa verser är viktiga. Jesus visar sig för många personer. Viktigt för att förstå att det vara inte bara lärjungarna som fick se honom. Dom var ju partiska. Emmausvandrarna, kvinnorna vid graven, Lärjungarna. Parallellstället säger att det var fler än 500 personer. 

Uppdraget … 16:15ff Vart finns du i detta uppdrag? Har du fått en kallelse som denna?

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag.