Adventskalender Lucka 8

Allt för ofta går vi och bär på våra bördor. Vi kämpar på. Stretar och donar. Blir mer trötta efter vägen. Innerst inne tror jag att vi vet lösningen. Av någon anledning släpper vi ändå inte taget om bördan

”Kasta din börda på Herren, han skall sörja för dig. Aldrig låter han den rättfärdige svikta.”
‭‭Psaltaren‬ ‭55:23‬ ‭B2000‬‬

Jag är inte för att man ska kasta saker omkring sig. Men denna uppmaning tycker jag om. Vi uppmanas inte att försiktigt lägga ner vår börda hos Gud. Utan kasta den till honom. Kanske är det för att vi inte ska ångra oss och bära tillbaks den. Att kasta blir något oåterkalleligt. Definitivt. Att kasta något kräver att du släpper taget om det. Annars funkar det inte.

Löftet är så underbart. Han skall sörja för dig. I en översättning står det att han ska uppehålla dig. Du behöver inte frukta. Du behöver inte oroa dig. Gud ska sörja för dig. Ordet betyder inte hör en blöt massa. Inte heller att vara sorgsen. Utan betyder något mycket bättre. Ansvara för det. Gud tar ansvar för din börda. Du kan slappna av. På det sättet uppehåller han dig. Du kan känna att livet håller.

Det gör att livet inte behöver svikta och vackla. Jag älskar detta i tron på Gud. Ja, jag vet att det låter enklare än det är. Jag vet försatt jag själv varit där. Men tack gode Gud för detta löfte. Det vill jag bära med mig denna dag. Med en bön om att jag verkligen ska våga och vilja kasta min börda till Gud och släppa taget om den. Kanske är det en bön du kan och vill dela med mig för dom egen skull.

En tredjedel av kalendern har nu gått. Vi närmar oss jul med stormsteg.

Hara du missat någon lucka? I så fall kan du hitta dom här: Adventskalender Lucka 1 2 3 4 5 6 7