Var inte rädd

Två gånger tidigare har jag skrivit under rubriken ”var inte rädd” Berört det ett par dagar nu. Så även idag. Jag läser endel omkring julens budskap på olika sätt. Och när man läser tex i Julevangeliet så återkommer denna fras igen – Var inte rädd.

Det påstås att den frasen återkommer 365 gånger i bibeln. Trehundrasextiofem gånger. En för varje dag. På skottårsdagen får vi påminna oss om det ändå. 365 gånger. Det är rätt häftigt.

Ändå hamnar vi i någon form av rädsla då och då. I livet men också i känslolivet. Så också i tron tänker jag. Det verkar som att Gud visste om att det skulle vara ett återkommande bekymmer bland oss människor. Vi skulle hamna i någon form av rädsla då och då. Därför verkar det som att han väljer att påminna bibeln olika författare att återkommande uppmuntra oss med orden ”var inte rädd”.

Rädsla kan få oss att bli apatiska. Rädsla kan få oss att avstå från olika saker. Rädsla kan få oss till och med att undvika saker och händelser. Vi vill helt enkelt inte riskera att hamna i det. Rädslan kan bli rätt tuff. Man kan till och med återuppleva den känslan om man tror sig att hamna i det igen. Eller ser något som påminner om den rädsla men tidigare upplevde. Så rädsla kan bli rätt knepig.

Det är inte så att Gud bara säger att ”var inte rädd”. Det finns en följande tanke hos Gud vi inte för glömma. Det är: ”Var inte rädd för jag är med dig”.

När jag var liten och rädd var det rätt gott att söka sig till Mamma eller pappa. Hålla deras hand eller bara finnas i närheten. Och det kanske är just den känslan vi får ha i relationen till Gud. Han finns där. När rädslan kryper in under skinnet får vi söka Gud och tryggheten hos honom. Hans förmåga att hjälpa är ju fantastisk så det är ju klart rätt person att söka sig till.

Eftersom hälsningen finns där 365 gånger kan du verkligen vila i att du är i gott sällskap om du blir rädd. Det finns troligen fler som drabbas av rädsla ibland. Men stanna inte där. Sök dig till den Gud som redan sett din rädsla. Han har vägen ut ur den.

Var inte rädd – skulle rädslan ändå komma – sök dig till honom som vill ge dig sin frid.


Här är luckan för dagen …. börjar närma oss slutet.

Idag ber vi för riksdagsman Mikael Dahlqvist (S)

Var inte rädd

Olika psalmer har kommit till mig under en tid. Psalmer som kanske inte sjungs så ofta nu för tiden. I alla fall inte där jag rör mig.

Ylva Eggehorn skrev texten Var inte rädd 1972. Lars Moberg satte musik till den 1974. Kanske är det en text att påminnas om. Strofer som: ”Din ensamhet har stränder in mot ljuset”, ”Han älskar dig och Han väntar dig ikväll”, ”Hans kärleks frid som ingenting begär”, ”Du är på väg, en dag blir natten vit”, har en djup hälsning till oss.

Var inte rädd. Det finns en som går med dig.

Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
Ett namn som skyddar dig nu när du går
Din ensamhet har stränder in mot ljuset
Var inte rädd, i sanden finns det spår

Han älskar dig och Han väntar dig ikväll
En kväll när du förstår Hans hemlöshet
Och hur Han längtar efter dina steg
Från evighet har Han stämt möte här

Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn
Du ser den inte nu, men färdas dit
En dag skall du bekänna högt Hans namn
Hans kärleks frid som ingenting begär

Du är på väg, en dag blir natten vit
En dag och stjärnor växer ur hans famn
Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn
Du ser den inte nu, men färdas dit

Lyssna gärna till den. Inspelad av SVT Minns Du Sången