Varje ord är ett frö som gror


Varje gång som någon mot mig ler Känns det som all kyla smälter ner
Är varje vänligt ord som talas på
vår jord, ett frö som gror
Jag ser det i min fantasi
Vilken värld det ska bli

Om alla kunde tala samma språk
Om alla skulle vandra samma stråk
Mot ett gemensamt mål
Vid horisontens rand
Jag ser ett land
Där varje man och kvinna är fri
Vilken värld det ska bli

En värld där alla människor varje dag
Omsluts av en vänlig famn
Där människor på hopplöshetens hav
Kan finna en tryggad hamn

Jag har ett hopp som bor djupt inom mig
Att en dag har allting ändrat sig
Allt hat och våld som fanns
Av kärlek övervanns
Nå’n gång, nå’nstans
En värld där allt är harmoni
Vilken värld det ska bli

Jag både tror och vet
Att detta hopp ska bli en verklighet
Som du och jag får leva i
Vilken värld det ska bli

Per-Erik Hallin

Denna sång sjöng Thomas och jag i går på månadsmötet på jobbet. Dagarna innan övade vi den. Den stannade kvar länge i mig efter det.   

Tänk vad ord är viktiga. Ord kan uppmuntra. Ord kan förgöra. Ord kan lyft. Ord kan sänka.  Ord kan få människor att tappa självförtroendet.  Ord kan få människor att växa och mogna. 

Betänk vilka ord ett barn växer upp med. Fundera på vilka ord vi sprider omkring oss. Tänk på vad ord kan göra med en gemenskap.  

Ord är som frön. Dom gror och bär frukt. Vilken frukt vill vi ha efter vår ord?

På jobbet blir det ju extra viktigt. Om en volontär vill stanna kvar i sin arbetsgrupp så kan det vara avgörande hur vi pratar. Lika så i vår gemenskap. 

Många problem skulle inte uppstå om vi var mer varsamma med orden. Många situationer där människor känner sig ovälkomna skulle aldrig uppstå. Ord är som att bli sedd. Ett ord kan vara avgörande för en person att känna sig förbigången eller känna sig sedd. 

Är vi slarviga ned orden kan det få stora konsekvenser. Samtidigt kan ett ord säga vederbörande allt och den känner sig älskad. 

Så ord är frön som gror. Förhoppningsvis till något gott.