Att respektera varandra

Under den sista tiden har det handlat mycket om ”me too”. Att män inte respekterar kvinnor och på olika sätt förnedrar dom. Övergrepp som inte kan accepteras. Med all rätt måste det lyftas fram och fördömas.

I grunden handlar det om att respektera varandra. Respekt handlar om erkännande och förtroende hänsyn. Vidgar man detta så handlar det också om att inte ”sätta sig på någon”. Att inte förnedra med ord eller handling.

Vad är det som gör att någon anser sig ha rätt att förnedra? Det är ett så märkligt sätt att vara. Det hör inte ett värdigt liv till. Vad är det som gör att någon anser sig ha rätt att mobba någon? Är man själv ett ”offer” tidigare”? Är man själv ”lärd” att man gör så?

Om vi respekterar varandra som lika värda med samma rätt borde det bädda för att vi inte utsätter någon för något som är övergrepp och förändring. Då vill vi varandra bara goda saker. Vi blir måna om varandra.