Att lyssna från en annan vinkel

Jag tittade jag på filmen ’Risen’ på 6:an. Man får följa Jesu död och uppståndelse utifrån soldatens vinkel. Han som var med och korsfäste Jesus. Hur han fick möt Jesus som uppstånden. Jag skrev om det igår.

Jag tänker att man har nog inte mycket att hämta från en verklig person. Men försöket att beskriva detta från en annan vinkel var, enligt mig, ett lyckat sätt.

Det väcker fler perspektiv på detta med att se och lyssna. Vad viktigt det är att försöka se på saker och ting från en annan vinkel än man brukar göra. Att se på det som händer från ett annat perspektiv. Att försöka lyssna från ett annat håll. Att inte lägga på sina egna skapade filter.

Det är också lätt att lyssna genom andras redan fastlagda slutsater. Det som gör att vi får svårt att se sanningen i det som verkligen händer.

Evangelierna i bibeln berättar om samma händelse runt påsk. Men från olika perspektiv och erfarenheter. Dom olika författarna fastnade för olika saker i händelseförloppet som dom lyfter fram. Det gör att vi får en bredare bild. Större förståelse.

När vi möter händelser i livet får vi göra på samma sätt. Vi får försöka se det från olika vinklar. Det gör att vi kan förstå varandra på ett bättre sätt.

Kanske har du sett en optisk illusion. Trappan som är omöjlig. Triangel som är lika omöjlig. Bilden som ser ut som två ansikten men i själva verket är några helst andra bilder som ritas så att man ska se något annat. Allt är inte det man tror sig se. Man behöver vinkla bilden lite, ta ny sats med blicken, vrida lite på densamma. Så ser man helt plötsligt det man förr missade. Så är det med livet och det vi möter. Du behöver ibland se saken från en annan vinkel. Och helt plötsligt ser du sanningen och djupet i bilden. Likaså så det du hör. Gör vad du kan för att se och höra från fler vinklar än en.