Att lyfta blicken

Har funderat lite på detta med att fastna i ett tänk eller en situation.

Å ena sidan så kan man fastna i en ”drömvärld” som man gärna vill leva i. Kanske till och med leva kvar i. Så levar man sitt luv och klamrar sig fast i detta livet.

Å andra sidan kan det vara något man så gärna vill så att man tror att det är sant. Lever i den ”sanningen”

Kanske kan det också vara något som man upplever som bra. Man söker det. Gör allt för att nå det. Men innerst inne har man en känsla av att det nog inte ska vara så. Ändå lever man kvar i det.

Listan kan troligen göras lång. Liv som man lever men som i själva verket är en illusion.

Då behöver vi lyfta blicken. Försöka se det med ofiltrerade ögon. Försöka få ett sunt synsätt för att se den verkliga bilden.

Att inte fastna i gamla bilder. Våga se det som det är.

Lyft blicken och se. Kanske blir du överraskad av att verkligheten ser klart mycket bättre ut än vad du först trodde. Eller vill tro. Skulle faktiskt tro att du kommer att ”hitta hem” i tänket.

Kolla gärna min resedagbok.