Misstro

Misstro – var väl inte det roligaste ämne för dagen. Men det tål att granskas lite.

Från tid till tid vill jag påstå att just misstro är på tok för utbrett som fenomen.

Ordet har, vad jag förstår, inte med att missa tron att göra. Det har mer med misstänksamhet och skepticism att göra.

Man hamnar ofta i misstro när man drar för snabba negativa slutsatser över något. Man glömmer helt enkelt att ställa kontrollfrågorna som ”hur vad det möjligt” ” finns det någon naturlig förklaring” ” var det en olyckshändelse ” och liknande frågor.

Man drar helt enkelt förhastade slutsatser. Dom gör att man drabbas av misstro. Så blir det den sanning man tror sig veta.

Motsatsen är tilltro och tillit. Ack så svårt ibland.

Tänk om vi kunde lära oss att inte rata folk lättvindigt direkt. Tänk om vi kunde avstå från att tro att allt som går lite snett eller inte blir gjort sker med illvilja. Tänk om vi kunde först av allt tro att det finns något naturligt som påverkade det hela. Där inget velat något illa.

Misstro kan förstöra så mycket. Tilltro kan skapa så mycket vackert.

Tänk om vi kunde utrota misstron. Det skulle göra mycket mycket bättre. Kanske skulle vi kunna utrota den genom att vägra använda den. Då skulle snart ordet och som ordet står för inte behövas längre. Ja, det kanske inte är så lätt som det låter.

Men min bön blir idag:

🙏Herre, hjälp oss att inte misstro folk. Hjälp oss att i ställe tro gott om varandra. Amen 🙏