En tanke för dagen – våga

Jag vet inte vad du tänker när jag säger ordet ’våga’.

Somliga av oss ryggar tillbaka. Att våga är inte vår starkaste sida. Visst, inom vissa områden går det lättare men i andra situationer går det klart sämre.

Våga – innebära att stäcka sig lite längre än jag kanske tror mig klara. Eller att göra något jag inte gjort förut. Det kräver ett visst mått av mod.

Det största hindret i att våga är rädslan för att misslyckats. Att göra bort sig. Det tär på självkänslan att misslyckas. Ände heter det att man ’man lär sig av sina misstag’. ’Livets hård skola’ har någon uttryckt det som.

Att våga är att slänga sig ut och tro att det fungerar. Jag tror att vi all har gjort det. Men vi minns det dåligt. Mina barn gjorde det. Dom kunde stå på en stol eller ett bord och slänga sig ut mot min famn. Dom litade på att jag skulle fånga dom. Lite så handlar det om att våga.

Somliga verkar våga allt. Dom har ingen begränsning eller hämning. Skulle inte tro att dom behöver så speciellt mycket uppmuntran till att våga. Men många av oss behöver den uppmaningen då och då. Det kan vara vid vägval i livet. Avgörande beslut som skall göras.

Jag vill uppmuntra dig till att våga idag. Våga det du annars skulle backa inför. Våga ta ett steg till. Det är inte farligt att misslyckas. Faller du så res dig upp försök igen. Värre än så är det inte. Världen faller inte ihop. Såg en bra kommentar på ”Herre Gud & Co” för en tid sedan. ”Jag kanske inte har misslyckats, men jag vet 1000 sätt som inte funkar…..”. Ligger någonting i det.

Så bestäm dig för att våga lite mer.