En tanke för dagen – du är i goda händer när du vilar i Gud

En sång som jag burit med mig under många år en sång Dan-Jakob har skrivit. Jag har sett hur andra välsignats av den.

Du är i goda händer när du vilar i Gud. Vi brukar tänka att när vi är sjuka och hamnar på sjukhus och träffar en bra läkare så är vi i goda händer. Med det menar vi att vi tryggt kan lita på att man gör allt man kan för att hjälpa oss. Så är det med Gud. Och ännu bättre tänker jag. Så låt ditt liv vila i Guds händer

DU ÄR I GODA HÄNDERText & musik: Dan-Jakob PethrusDu är i goda händer när du vilar i Gud.
vad som händer
k
ita på Gud.
När du ser utöver världen
hur
g rullar runt
beh
inte gripas av panik.
Gud
ten att dig leda
gen
a mörka tid.
Då f
ändigt leva i hans frid.