Att titta på rätt ställe

Tänk vad vår blick kan flacka fram och tillbaka. Den kan se på något som gör oss ledsna. Den kan se på någon som väcker kärlek. Vi kan se på något som gör oss osäkra och till och med rädda. Modet kan svikta genom att se på fel ställe.

Jag tänker att det är så viktigt vart vi faster blicken på. Det kan vara avgörande för modet.

Bibeln säger….

Hebr 12:2 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. …..

Läs texten några gånger. Låt den sjunka in

Trons upphovsman. Där tron växer fram. Där tron får sitt fäste och utgångspunkt. Det gör att den tro och tillit vi behöver växer fram genom att fästa vår blick på Jesus som är trons upphovsman.

Trons fullkomnare. Fullborda och fullända. Alltså att han fullbordar tron. Vår tro blommar helt enkelt ut. Vår tro växer. Vi orkar håll blicken lyft. Och tilliten tar vid.

Är det en egen producerad frukt? Nej. Den skapas genom att vi ser på trons upphovsman och fullkomnare.

Detta vittnar om hopp. Att när vår tro och tillit sätts på prov och vi tappar den så finns det hopp. Hoppet att när vi åter får blicken fäst vid honom växer den igen.

Så ge inte upp!!

Det är fantastiskt att denna möjlighet finns. Att en blick kan ge mod, tilltro, kraft, som väcker så mycket gott inom oss. Använd den möjligheten.