Gud välsigne dig

Jag tror att det bästa någon kan önska någon är att Gud ska välsigna vederbörande. Det ligger inte bara något vackert i det. Det ligger något oerhört djup i det. Att Gud ska välsigna någon är stort.

Så här skriver ”Allt om bibeln”: Det svenska ordet ”välsigna” kommer av orden ”väl” (dvs ”bra”, ”gott” etc) och ”signa” (av latinska signere, som betyder ”märka”, ”teckna” etc). Ordagrant betyder det följaktligen att man ”tecknar välgång” eller önskar, uttalar, beslutar eller åstadkommer att det går väl för någon. En välsignelse är alltså en välgångsönskan, en välgångsbön eller ett löfte om välgång – ett uttryck för uppskattning, välvilja, omtanke och kärlek.”

Att Gud välsignar oss är hans väg att ge oss välgång, omtanke och kärlek. Gud gör så att det går oss väl.

Om du och jag välsignar varandra handlar det mer om uppmuntran och uppskattning. Vi önskar välgång När Gud välsignar är Han den välsignelsen. Han ger av sig själv. Och välsignelsen gör något gott med oss. I vårt inre som ger frukt ut i vårt liv. Guds nåd drabbar vårt liv i välsignelsen.

I välsignelsen ligger också att bli helgad. Avskild för något. Inget vi kan skapa själva. Men vi kan låta det hända oss. Och leva på ett sådant sätt att vi blir bevarade i det. Innan man läser välsignelsen i kyrkan säger man ofta ”Ta emot Herrens välsignelse ”. Och där i ligger nyckeln. Ta emot.

Herren vill välsigna ditt liv. Herren kan välsigna ditt liv. Så ta emot Herrens välsignelse. Den är ämnad för dig. Du är ämnad för den. Du kan inte förtjäna den. Den ges dig av nåd.

Idag vill jag be att Herren ska välsigna ditt liv. Att ditt liv ska få välgång. Så ta emot herrens välsignelse:

Herren välsigne dig och bevare dig.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.