Mitt möte med Gud

Hur möter man Gud? Hur går det till att träffa honom? Går det att träffa honom? Finns han verkligen så att det går att träffa på honom?

Hur möter du Gud? Hur går det till? Vad händer? Hur upplever du det? Vad blir din erfarenhet?

Skulle du vilja dela med dig av det kan du få gästblogga hos mig.

För mig har ett möte med Gud varit ett inre samtal med honom. Det har varit en varm beröring. Berört mina känslor. Men också rent förståndsmässigt. En påtaglig närhet som kanske är svår att beskriva. Men den är där.

Det kan också varit genom en person. Att den känner sig manad att ge en tanke som den tror är från Gud. Och när jag fått den har den stämt in på min situation och mitt behov av ledning på något sätt.

Vid några tillfällen har det varit med ett helande som resultat.

Men det mest tydliga för mig är en närhet. Fast Gud inte syns så finns han där på något förunderligt sätt.

Det har inneburit en vägledning. Det har inneburit tröst. Glädje. Kraft. Möjlighet. Förlåtelse. Så för mig har mötet med Gud alltid en god eftersmak.

Hur möter man Gud då? Genom att i sin bön och tanke närmare sig honom. Löftet i bibeln säger att då möter han oss. Detta närmande kan man göra i kyrkan. Men också precis där du är. För han är bara en bön och tanke bort. Det är det stora med honom. För honom är det inte platsen som är viktigast. Det är din och min inställning och öppenhet.