Det hjärtat är fullt av….

Det hjärtat är fullt av det talar munnen. 

Mötte dessa ord igår igen. 

Vad är ditt och mitt hjärta fullt av? Hur påverkar det vårt sätt att prata?

Avslöjar vårt sätt att prata vad vårt hjärta är fullt av? 

Kan vi påverka detta på något sätt eller är vi bara en frukt och resultat av vår omgivning? 

Kanske är det värt att fundera över dessa ord, i all fall för en stund.