Vad är atmosfär egentligen ?

Vad är atmosfär egentligen?

Somliga skulle säga att det är olika lager av luft eller skikt ovanför vår jord.

Andra skulle säga att det handlar om vad det luktar.

En som kan skulle nog säga att det är ett lager av gaser som omger en himlakropp. Eller en enhet för gastryck.

Jag funderar på att atmosfär är en känsla i luften som vi tillsammans skapar utifrån hur vi är och för.

För visst är det märkligt hur en atmosfär kan vara så ansträngd att man nästan kan ta på den. Bara för att vi är arga eller irriterade på varandra. Kanske tom tänker illa om någon. Hat i luften liksom misstro skapar en unken atmosfär. För att inte tala om dåligt prat.

Men tänk vad glädje, omsorg, tro på att det fungerar, välkomnande skapar god ljuvlig atmosfär. Genom att folk trivs ihop skapar det en väldoft. När vi tänker, tror och pratar gott om någon eller något skapar det en god atmosfär.

Så hur funderar jag idag? Jo, att idag har du och jag en fantastisk möjlighet att skapa god atmosfär omkring oss. I det sammanhang vi rör oss i. I sådan atmosfär drar människor till sig. För där trivs man.