Hur förändrar vi världen?

När jag kom in i måndags kväll efter att ha tittat på solnedgången (!) så såg jag sista minutrarna på “Evan Almighty” – Han som byggde arken. I slutet ställs frågan: ”Hur förändrar vi världen ?”

Många skulle nog säga ”bistånd” så att alla går det bra. Även dom fattiga. Höja BNP. Andra skulle säga ”stoppa krig”. Miljön – ett viktigt svar. Med all rätt så stämmer det.

I filmen blir svaret A R K –

En A-kt av R-iktig K-ärlek

Kanske är det så att det som till sist förändrar världen är just K Ä R L E K

Tänk vad kärlek för med sig. Att älska sig själv hjälper oss att älska vår nästa. Att älska vår nästa hjälper oss att älska oss själva.

Vi behöver mer kärlek i världen. Mer kärlek till vår nästa. Det löser många knepiga situationer tror jag. Värt att fundera på….