Jag vill kunna lita på dig men hur skall jag våga…

Herregud&Co

Jag vill kunna lita på dig men hur skall jag våga…

Förtroenden ges när man tror sig kunna lita på någon.

Då slänger man sig ut i en tillit till att man funnit någon att dela det svåra med.

Man är hjälplöst litande på någon. Bara framtiden kommer att utvisa om det var en rätt bedömning. Om förtroendet man gav möttes som just ett förtroende eller missbrukades. Att den man anförtrott sig till kunde bära det eller tappade det på vägen.

Om man kan hantera det man får i förtroende leder det ofta till nya förtroenden. Om inte leder det till att man tappat möjligheten till att få förnyade förtroenden. Förr eller senare avslöjas det och kommer ifatt.

Besvikelsen blir svår när man upptäcker att men misstagit sig på förtroenden man gett. Sår uppstår. Osäkerhet smyger sig på. Hopplöshet kan ta över.

Tilliten blir bara starkare när man ser och känner att förtroenden håller. Den vänskapen växer bara starkare.

Vårda dom förtroenden du får. Lika omsorgsfullt som du vill att förtroenden du ger skall bemötas.

Missbrukade förtroenden kan skada för lång tid. Hållna förtroenden kan välsigna ännu längre.

Jag vill….. och jag tror att även du vill….. kunna lita på någon. Skapa förutsättning för det.