Gud drar i dig

”Om Gud inte hade dragit i oss hade vi aldrig svarat”

Citatet är hämtat ur en andaktsbok Niclas Piensoho har skrivit.

Det finns en Gud som är intresserad av oss. Så intresserad att han drar i oss.

Hur då drar? Ja, det är väl olika kan jag tänka. Kanske är det som när två personer är kära i varandra. Då dras deras blickar till varandra. I första läger kanske man inte riktigt förstår. Den ene kanske inte förstår först den andres blickar. Men till slut så inser man att man (nog) tycker om varandra. Och tycke uppstår.

Så tänker jag mig att första kontakten med Gud går till. Han ser med kärlek på oss. Till en början förstår vi inte riktigt. Men med tiden inser vi hans intresse för oss. Och jag tänker att i det momentet väcks en kärlek från vår sida till honom.

Det är som jag skrev en gång under rubriken ”när du får oväntat besök”. Helt plötsligt så är han på ett sådant oväntat besök i våra liv.

Gud drar i dig. Han vill så gärna ha kontakt med dig. Hur livet än ser ut så söker han upp dig.

Kanske är det just det som du i dessa dagar har en känning av. Men som du inte riktigt kan förklara vad det är som känns. Kanske skulle du våga att tro att det är Gud som söker din uppmärksamhet. Kanske igen. Kanske för första gången.

Gud drar i dig. Vad svara du?