Jag är

Gud beskriver sig själv som ”Jag Är”. Den förste och den siste. När Mose skulle gå till folket skulle han säga att ”Jag Är har sänt mig”. Detta ”Jag Är” använder sig Jesus också av. Rätt märkligt sätt att beskriva sig själv och sitt namn. Men tänker man djupare är det en fantastiks beskrivning av Gud. Han är inte nu i det förgångna. Han tittar inte längre bort. Utan han är här och nu.

Jesus använder sig av detta ”jag är” för att förtydliga vem han är och vad han kan.

Jag är livets bröd, Joh 6:28-38

Jag är världens ljus , Joh 8:12

Jag är dörren, Joh 10:9 

Jag är den gode herden, Joh 10:11

Jag är uppståndelsen och livet, Joh 11:25, 26

Jag är vägen, sanningen och livet, Joh 14:6

Jag är vinträdet, Joh 15:5

När Jesus använder detta Jag Är är det något han är här och nu. Inte något som är passé i dåtid. Inte heller något som kommer längre fram (kanske). Nej det är vad han är här och nu. Just nu.

Han är segerfurste. Han har alla makt. Han är omsorgsfull. Han är det du behöver här och nu. Därför kallar Gud sig ”Jag Är”.

Jag tänker att det behöver vi bära med oss i livet varje dag. Påminna oss om att ”Jag Är” är med oss. Att han är en verklighet. Som finns där just nu för oss. Till vår hjälp. Till vårt stöd. Med allt Han Är och Kan. Det är stort. Påminn dig om det. Lev i det. Vila i det.

Det är den Gud som du tror på. Han är allt det som står om honom i bibeln. Är det nu. Inte bara då. Just nu. Nu. Och nu. Hela tiden. Det är barmhärtigt stort.

Idag kan vi träna oss att lita till det.


Idag ber vi för riksdagsman Adam Marttinen (SD)

Jag är….

Om du skulle beskriva vem du är…. hur skulle det låta då?

Jag skulle kanske skriva så här….

Jag är en man, 55 år, gillar körsång. Typ 1,76 lång har 42 i skonummer. Gillar lakrits. Dricker gärna en kopp kaffe med en chokladbit till.

Det blir lätt att vi beskriver oss efter våra intressen tex. Jesus gjorde det lite mer annorlunda. Han använde uttrycket ”Jag är” med en annan dimension.

Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete.”

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.”

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.”

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”

Jag tänker att vart en av dessa kräver sin egen eftertänksamhet. Min utmaning till både dig och mig är att låta det sjunka ner inom oss.

När vi sen börjar fundera på vårt eget ”Jag är” undrar jag om det inte har förändrat det något. Jag menar inte att vi kommer att vara tex uppståndelsen. Men jag undrar om inte det väcker en längtan att på något sätt få återspegla det i våra liv. Att våra vänner ska upptäcka något av det i oss. Är det möjligt? Mmm värt att fundera på det lite……

I ljuset av Jesus kan vårt ”Jag är” växa fram synligt. Det tänker jag är vårt rätta jag.