Jag är….

Om du skulle beskriva vem du är…. hur skulle det låta då?

Jag skulle kanske skriva så här….

Jag är en man, 55 år, gillar körsång. Typ 1,76 lång har 42 i skonummer. Gillar lakrits. Dricker gärna en kopp kaffe med en chokladbit till.

Det blir lätt att vi beskriver oss efter våra intressen tex. Jesus gjorde det lite mer annorlunda. Han använde uttrycket ”Jag är” med en annan dimension.

Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete.”

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.”

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.”

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”

Jag tänker att vart en av dessa kräver sin egen eftertänksamhet. Min utmaning till både dig och mig är att låta det sjunka ner inom oss.

När vi sen börjar fundera på vårt eget ”Jag är” undrar jag om det inte har förändrat det något. Jag menar inte att vi kommer att vara tex uppståndelsen. Men jag undrar om inte det väcker en längtan att på något sätt få återspegla det i våra liv. Att våra vänner ska upptäcka något av det i oss. Är det möjligt? Mmm värt att fundera på det lite……

I ljuset av Jesus kan vårt ”Jag är” växa fram synligt. Det tänker jag är vårt rätta jag.