Att hitta hem

Jag fick en lite bricka i julklapp. Den skulle fästas på nyckelringen. Om jag lämnar hemmet utan att den är med hör den av sig. Likaså kan jag hittade den om jag glömmer vart jag lagt nycklarna.

Det är ju inte så dumt. Kommer ihåg att det fanns förr en nyckelring man kunde vissla på. När man visslade spelade den ett ljud. Rätt ok för alla som ofta lägger bort sina nycklar.

Tänk om man kunde ha en sådan bricka när man går vilse i livet. När man typ gör felval i livet. Om man glömmer viktiga saker i livet så ger den ifrån sig ett påminnelseljud. Eller om man är på väg att göra fel så varnar den.

Visst vore det kanon? Eller ?!

Men jag undrar om vi inte har den hjälpen redan inneboende inom oss. Magkänsla tex. Den känslan som man borde följa oftare. Den tysta lilla varningen som viskar fram i vårt inre. Det är ju en sådan bricka.

Samvetet är väl också en sådan ”bricka”. Varningen att man gjort något fel.

Men tron på Gud har också en sådan ”bricka”. Guds ande, den helige ande, är ju en sådan fyr i våra liv. Den signalerar när vi är på väg åt fel håll. Har vi kommit vilse hjälper den oss att hitta hem.

Inom oss, hos varje människa , finns ”evigheten nedlagd”. Alltså ett avtryck av himmelen i oss. Som söker sin mottagning och signalkontakt med himlen och det gudomliga. Gång efter gör den sig påmind inom oss. Och vårt inre blir inte tillfredställt fullt ut förrän den kontakten är etablerad.

Brickan jag fick kan man trycka på för att hitta mobilen. Likaså i mobilen kan jag trycka för att få kontakt med brickan. Det ”trycket” är bönesamtalet med Gud. Det är att hitta hem

Söndagstankar – att hitta hem

Det finns en berättelse i Bibeln om den återfunne sonen. Förr sa man ”den förlorade” sonen. Så skönt att den fått en bättre rubrik. För det är ju precis vad det handlar om. Han hittade hem. Han var förlorad men återfanns. 

Du läser om det i Lukas evangelium kapitel 15 verserna 11-32. (Texten hittar du längst ner i bloggen.)

Vi behöver hitta hem i tron. Jag tror att när vi hittar vår tro på Gud hittar vi hem. Skrev om Bert-Åke Varg. Han beskrev det som att det var barnatron som hittade tillbaka till honom. Det ligger något i det. När vi var små hade vi en enkel och inte tillkrånglad tro på Gud. Den tron knackar på livet och vill tillbaka. 

Vi behöver hitta hem i en gemenskap. Jag tror att vi behöver en kyrka och församling som vi kan dela vår tro med. Dela erfarenheter. Få hjälp med tvivel. Glädjas i tron. 

Vi behöver hitta hem till himlen. Vår tro tar sikte på himlen. Jesus bjuder hem till sin boning. Där, varken sjukdom eller nöd finns. 

När vi svansar iväg för att söka frihet och hitta oss själva står fader Gud och väntar. Han väntar på dig och mig att vi ska upptäcka att borta bra men hemma bäst. Liksom fadern står och spanar efter sonen så spanar han efter oss. 

Du är lika efterlängtad. Lika älskad. Lika viktig. Kanske är det just idag du ska hitta hem. 
Här har du texten :

”Vidare sade han: ”En man hade två söner. Den yngre av dem sade till sin far: Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt, drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl! Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er! Ta fram den finaste dräkten och klä honom, och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården, fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord, och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom! Fadern sade till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.””

‭‭Lukasevangeliet‬ ‭15:11-32‬ ‭SFB15‬