En stadig grund att stå på

Det gungar rätt bra i vårt land och värld just nu. Kämpande företag. Föreningar har svårt.

Det visar hur viktigt det är att ha en god grund att stå på. Att ha en ekonomisk buffert. Likviditet i förtaget.

Rent krasst handlar det ju om att bygga för sämre tider när det går bra. Att se till att man som enskild och företag har en buffert när inkomster sviktar.

Men livet behöver också sin stadiga grund. För när det gungar omkring oss sätts vi på prov. Vi påverkas när det blåser omkring oss. Det är då vi kan känna hur det rör ihop sig inom oss. Oron tilltar. Brist på pengar men med samma ansvar för familj kan ställa till det för oss.

Så smyger sig en oro som äter upp oss inifrån. Jag vill påstå att den oron är klart mer kännbar än att mista själva jobbet tex. För jobb kan man man söka och hoppas på. Men den inre gnagande oron kan göra oss så illa.

Därför behöver vi ha en stark grund att stå på innan vi hamnar i krisen. Den ställer vinnas på i tider då det är lugnare omkring oss.

Han drog mig upp
ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn.
Han ställde mina fötter
på en klippa
och gjorde mina steg fasta.
Han lade i min mun en ny sång,
en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och frukta,
och de skall förtrösta
på HERREN. Psalm 40:3-4

”…./… han satte mina fötter på en klippa och ställde mig på fast mark.”
‭‭Psaltaren‬ ‭40:3‬ ‭NUB‬‬

En sådan grund är Gud. Att få stå på den. Sätta sin tillit till honom. Det gör att trots att det gungar omkring oss kan vi känna en viss trygghet. Inte så ovanligt att mitt i alla bekymmer så växer en trygghet fram där man känner frid mitt i ofriden på något sätt.

Så där , mitt i livet, får vi bygga upp en buffert av ekonomin så att vi kan klara det basala när vi tappar inkomst för en tid. Vi får också bygga en starkt relation till Gud. Då blir vägen till honom naturlig när motgång kommer.

Så är vi som mannen som byggde sitt hus på en stadig grund. När stormen kom stod huset kvar. Vi drabbas inte som mannen som byggde sitt hus på lös sand. När stormen kom så rasade huset. (Matteus 7:24-27)

Vi behöver en stadig grund i livet. På många sätt. Märker du att din grund liknar mer sand än klippa är det inte kört. Du kan börja bygga till från och med nu. Spara lite pengar varje månad. Till slut har du din buffert. Du kan påbörja och fördjupa din relation till Gud. Så blir han din klippa.