Synlig inifrån

Vi ser ofta på det yttre. Vårt utseende och kropp kan vara så viktigt. Vi bedömer varandra på det. Och det blir det som blir så viktigt.

Vi ser till det yttre men Gud ser till det inre. Hjärtat. Det är lite spännande att reflektera omkring.

Läs 1 Samuel 16:7
Men HERREN sade till Samuel: ”Se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat.

Vi läser också om att Guds ande tar sin boning i oss. Vi läser att Gud har lagt evigheten i vårt inre. Anden utforskar djupen inom oss.

Så jag tänker att Gud ser från vårt inre. Hr ett helt annat perspektiv. Ser inte till det yttre. Vi är, för honom, synliga inifrån. Det gör att vi kan inte ”lura” med vårt yttre. Masker kan funka för att lura människor. Men inte för Gud. För han ser från insidan. Ser inte det yttre.

Vi kan bli imponerade av kläderna, frisyren, smycken, musklerna, formerna och vad nu våra ögon ser. Gud ser till hjärtat, vårt inre liv. Det som är på djupet. Inte det ytliga.

Så jag tänker att vi är synliga från insidan i Guds ögon.

Tänker vi efter så är det det som skimrar fram från en människas inre dom gör gör djupast intryck på oss. Det som doftar från djupet. Där får vi förtroendet. Där får vi känslan av en djupare gemenskap som ger sann vänskap.

Så gör ett gott val i ditt liv:

Ordsb 4:23
Mer än allt som ska bevaras,
bevara ditt hjärta,
för därifrån utgår livet.

Ordet ’bevara’ har betydelse av att ’skydda’ och ’värna’. Det är livsavgörande för oss.