Tänk vad man kan bekymra sig över så mycket

Somliga av oss är väldigt bra på det. Vi har övat mycket på det. Andra av oss har en förmåga att låta alla bekymmer rinna av sig hur lätt som helst.

Vet inte vem du känner dig mest lik. En sak är säker att vi någon gång har bekymrat oss helt i onödan.

Läste någonstans att det mesta av allt vi bekymrar oss för slår aldrig in. Så har vi gått och oroat oss helt i onödan. Och det är nog ganska nära sanningen.

Att måla upp något vi tror ska hända skapar ju bara en trolig bild som inte är säker på att bli just så. Kanske är det för att vi vill ha kontrollen.

Att släppa bekymren är något som vi kan öva oss på.

Jag som läser lite i bibeln då och då inser att Gud verkar vara väl medveten om det beteendet. I bibeln finns det många tillrop om hur vi ska göra med våra bekymmer.

Vi skall kasta dom på honom. Antar att det ska tolkas att om vi bär dom fram till honom riskerar vi att ångra oss på vägen och ha med dom tillbaka. Eller att vi lämnar en del men tar en del med oss tillbaka. Nej, kastar vi dom finns det ingen återvändo.

Man kan också läsa att han uppmanar oss att komma till honom med våra bördor så skall han skänka oss vila. Inte betala för den vilan. Den är fri. Lite konstigt då att vi inte är mer villiga att göra den byteshandeln.

Det står att han ser i det fördolda. Han ser alltså det som händer inom oss. Den brottningskamp som kan vara inom oss. Därför kan vi frimodigt lägga fram vår sak och han lyssnar och hjälper.

Oftast är det ingen ide att oroa oss. Var dag har nog av sitt och sin plåga.

Så…… kan vi bestämma oss för att sluta att oroa oss så kommer det att betyda mycket för oss.

Jag har uppräckt att den oron man kan gå och bära på kan bli lättare. Den blir lättare när man pratar med någon om det. Det är som att man får hjälp att bära den. Så tynger den inte sinnet och man kan slappna av lättare.

Glöm aldrig den vägen när oron tränger sig på.

Kanske kan du vara en sådan som blir en medbärare.

En sak som gjort gott inom mig är dom gånger jag kunnat få bli till sådan hjälp. Så värdefullt och ger en större och djupare mening i livet.