Det övermäktiga

För två år sedan skrev jag en blogg som hette Vart vänder vi oss till när det är som värst? Läs gärna den igen. Har funderat vidare lite.

Ibland upplever vi det vi möter som övermäktigt. Det skulle kunna beskrivas som alltför stark, svårbesegrad, oemotståndlig, obetvinglig, dundrande, obetvingad, överväldigande. Det är helt enkelt för mycket. Det är övermäktigt. Det känns att det inte kommer att gå.

Den känslan är inte alltid lätt att hantera. Den blir svår att förklara. Svår att begripa. Svår att leva med. Den kan få vem som helst att tvivla.

Det är då man behöver veta vart man vänder sig.

Matteus 11:28
Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.

Är det övermäktigt? Vänd dig till Gud. Du måste inte bära allt själv. Våga be Gud om hjälp.

Tack och lov. Det fins en som klarar det övermäktiga. Det är Jesus