En tanke för dagen – ältande

Att älta något har två betydelser. Att kraftfullt bearbeta något. Att upprepa något.

Ofta tänker vi oss nog att ordet står för något vi fastnat i. Vi ältar ett ämne eller en händelse. Hur man än försöker hjälpa en ältande människa att förändra sitt mönster har den svårt att ta sig ur det.

Tänk så lätt det är att fastna i något. Att man, hur mycket man än diskuterar det, inte kommer vidare. Kanske beror det på att man inte är öppen för ett annat tänk. Inte är öppen för att lyssna in.

Den positiva sidan av ältande handlar om att på djupet kraftfullt bearbeta något. Att få på djupet reda ut. Att på djupet förstå. Att i grunden förstå och ta ny riktning. Att lämna det gamla bakom sig för att blicka framåt.

Vilket ältande är du inne i idag? Vad behöver du hjälp att ta dig ur? Vad behöver du bearbeta i djupet?

Tänk vilken befrielse att få slippa ältandet. All den energi det går åt kan man nu få ge till annat. Befria ditt tänk. Befria ditt tal. Lämna ältandets tid. Kom ut i frihet.