Frankrike – vi står med er

  Frankrike, vi står med er. Fruktansvärt det som hänt. Man känner en så stor sorg. 

Dessa religiösa islamistiska beväpnade krafterna måste bekämpas. Det är inte konstigt att det skapas ett ”vi och dom”. Dom öppna gränserna är kanske ett minne blott snart. 

Alla vill vi ha en fri världe. Alla vill vi ha fred. I antal måste dessa terrorister vara färre än alla vi som vill detta. Det borde vara möjligt att återta kommandot. 

Om det innebär att införa gränskontroll så gör det. Men den destruktiva kraft som redan finns i landet måste bemötas på annat sätt. I grunden. Vi behöver bearbeta detta från början. Här får skolan en oerhörd viktig roll. Men inte bara där. Föreningar, kyrkor, idrottsrörelse mfl behöver sälla sig till denna rörelse. Vi behöver prata och visa i praktiken om allas lika värde. Att visa på hur vi förhåller oss i ett demokratiskt samhälle. Hur vi ska visa omsorg och kärlek till alla. Att vara förälder är ”ännu viktigare” nu. 

Nu hjälper inte bara demonstrationer mot våld. Nu behöver vi mobilisera för det goda. Mötet mellan olika folkgrupper blir mycket viktigt. Andliga ledare i olika kyrkor och trosinriktningar måste kliva fram. Visa på den goda vägen. Ge det goda alternativet. Ledarskapet i olika folkgrupper måste kliva fram och med kraft försöka förändra den systemkrasch som nu blivit. 

Samtidigt känns det så hopplöst svårt. I den uppgivenheten finns det , i alla fall för mig, bara en väg att gå. Det är att be Gud om hjälp. Kanske vill du, även om du inte vanligtvis ber, be med mig denna bön: 

Gud, vi ber om din hjälp och ditt ingripande i vår värld. Hjälp oss med ditt beskydd. Hjälp oss att förändra vårt samhälle till det positiva. Sätt stopp för det våld som pågår just nu som tex i Frankrike. Vi ber om ditt beskydd över vårt land. Ingjut kärlek mellan oss människor. Vi klarar inte detta själva. Vi behöver din hjälp! Amen