Vad behöver vi?

Vad behöver vi?

Ja, den frågan är väl troligen minst sagt svår att svara på. För det beror ju på i vilket läge man är.

Om man är arbetslös är det ju rätt givet – att arbete vore välkommet.

Har man dålig hälsa så är en god hälsa vad man behöver.

I dessa tider tror jag många behöver relationer. Ensamheten är ganska utbredd. Den fanns före pandemin. Jag menar att den blivit ännu större idag.

I ljuset av detta tror jag det blottläggs något ännu djupare. Det blottläggs ett djupare behov med ett djupare värde. För allt ställa på en kant. Jag tycker mig se att man börjar efterfråga mer hållbara saker. Det ytliga som förr var det som fick gå före är nu något man mer gärna lämnar bakom sig.

Så vad behöver vi?

Jag tror vi behöver något som berör oss mer på djupet som jag ett mycket större värde över tid.

Jag tänker på ett Jesus-ord som blir mer och mer relevant och viktigt. ..

”… Jag har kommit för att du ska ha liv, och liv i överflöd.” Johannesevangeliet‬ ‭10:10‬b‬‬

Ett liv som inte är livat utan med ett liv som ger ett värde som överträffar alla yttre krav och förväntningar. Ett liv som får ett inre värde som ger trygghet, hopp, tillit, tro på att livet inte faller ihop som ett korthus. Utan ett liv som håller , hur oroligt det än är runt omkring oss. Vad än folk ”gör med oss”. Livet får helt enkelt en helt annan stabilitet. Det är vad jag ser i detta Jesus-ord.

Överflödet ligger inte i lönekontot eller prylberg. Det är så lätt att man lägger det i ordet ”överflöd”. Men livets överflöd innebär något helt annat med helt andra värden. Som inte värderas i en valuta.

Så vad behöver vi?

Jag tänker att om vi lämnar det enkla svaret på denna fråga så blir svaret klart annorlunda tror jag. Det är då vi börjar lyfta fram dom mer djupa existentiella värdena.

🎶 “All you need is love” 🎶 – ja, det är nog så. När Jesus är kärleken. I den bemärkelsen är jag beredd att hålla med. Allt jag behöver är Jesus – hans kärlek och omsorg. Det gör något gott med oss.