Livets gömslen

Livet är inte alltid så tydligt och enkelt. Inte ens vårt eget. Det är inte alltid lätt att tolka våra egna reaktioner och känslor. Vi förstår inte alltid livets mer dolda sida.

Gud som ser i det fördolda vill ge oss en djupare och innerligare blick i livets gömslen.

Bibeln säger att anden utforskar djupen hos Gud. Men också djupen hos oss.

Jag funderar på att när vi har svårt att förstå oss själva och våra reaktioner är det gott att veta ett det finns en som gör det. I våra livs inre gömslen ser han tydligt och klart. Vår bön får bli att han ledsagar oss i våra egna mer dolda liv

Jag ser också att han ser livets olika skeenden. Vissa ligger i en öppen förståelse för oss. Medan andra situationer uppleva mer som gömslen. Eller till och med helt svårintagliga att förstå sig på. Dom stora ’varför’ tonar upp sig mer som märka moln eller höga murar. Nästan som att man lever själv i själva gömslet. Gud som ser i det fördolda vill ge oss en djupare och innerligare blick i livets gömslen även här.

Hur det än ser ut med dessa gömslen vill Gud ge oss en trygghet. En tillit. En vila i att han har allt i sin hand. Han vill ge ljus. Vill skapa en väg genom dessa gömslen och ut i friheten på andra sidan.

Gud ser. Gud förstår. Gud vill. Inte alltid som vi får ihop den bilden. Vill tro men tvivlar. Gud ser hur vi ibland springer vilse i gömslets tankelabyrinter. Men våga tro att han vill hjälpa dig att hitta ut i frihet.

Ett vet jag. Att Gud inte överger dig. Mitt i gömslets påträngande mörker som ibland bli så kompakt så vill han låta sin ljusa strimma av hopp öppna en väg. Han går med dig och håller din hand.