En tanke för dagen – manipulera

Sitter och tittar på vetenskapens värld. ”Vädermakarna”. Det handlar om hur man försökte manipulera vädrets makter. Man ville försöka styra vädret. När det skulle regna.

På något sätt är det litet typiskt mänskligheten. Vi vill styra och ställa i skapelsen. Vi verkar tro att vi kan hantera det skapade hur som helst. Att vi kan göra om skapelsen. Att vi kan förändra skapelsen.

I den enkla bilden verkar det inte vara något problem. Men har vi försökt att se det i den stora bilden?

Vi människor kan inte sätta oss över skapelsen utan att det blir förödande konsekvenser. Förr eller senare kommer verkligheten i kapp oss. Då blir det förödande för oss. Då får vi betala ett dyrt pris för att ha försökt manipulera den värld vi lever i.

Låt oss konstatera att vi har bara en jordglob. Hur mycket vi än tror att vi kan hitta alternativa boendeformer ute i rymden kan det bara bli möjligen för en mindre grupp människor. Om vi manipulerar maten så kommer det till slut sätta spår i oss människor. Då är det i kritiskt läge.

Jag tänker att vi borde satsa alla resurser vi har på att se till att vi kan skapa förutsättningar för att vår jord inte förstörs av dumheter från oss människor.

Ibland handlar vi som om vi sågar av grenen vi sitter på Ganska dumdristigt. Bättre vägar finns det.  Vore smart att använda dom.