Vi ska inte försumma Guds hus

I min bibelläsning ”Läs med mig” (som du kan följa här tex) har vi idag hamnat i Psalm 122. Den talar om glädjen med Guds hus. I Nehemja bok lästa jag också om detta hus. Nehemja var med om att bygga upp Jerusalems murar. Dom hade fienden gjort sönder. Men han fick nöd för dom. Reste till Jerusalem och byggde upp dom. Samtidigt hade hm nöd för Gud hus – templet. Så kan man läsa i kapitel 10 följande mening ….

” Vi ska inte försumma vår Guds hus.” Nehemja 10:39 SKB

Att gå till kyrkan kanske inte ligger högst på listan av viktigheter för dom flesta i vårt land. För mig är det viktigt. Men jag tänkte inte på den Guds hus som är en byggnad av sten eller trä i första hand. Visst ska den inte försummas. Den bör skötas även i att hålla den i gott skick. Och inte bara som besök i en gudstjänstlokal. Nej, jag tänkte på ett annat Guds hus som inte bör försummas.

”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva,”
‭‭Första Korintierbrevet‬ ‭6‬:‭19‬ ‭SFB15‬‬

”Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni.”
‭‭Första Korintierbrevet‬ ‭3‬:‭16‬-‭17‬ ‭SFB15‬‬

Kärnbibeln säger att vi är inte vilken byggnad (kropp; min notering) som helst. Vi är Guds tempel. Och det är ganska tuffa ord om detta tempel. Guds tempel är heligt och det templet är du och jag.

Då kan man ana att det templet, det Guds hus, får vi inte försumma. Det behöver vi vårda. Det behöver vi finnas i. Så att mötet med Gud i detta tempel blir möjligt.

Var rädd om dig. Var rädd om din tro. Var rädd om din själ. Var rädd om hela sitt liv. Det är en plats för Gud att bo i. Så kanske skulle det inge oss ett mått av respekt hur vi hanterar oss.


Här kan du se dagens lucka i min kalender.

Idag ber vi för riksdagsman Margareta Cederfelt (M)