Eftertänksamhet ger en god eftervärme

Vi människor mår bra av lite eftertänksamhet. Vi behöver ”samla ihop” det då och då. Göra små livsbokslut. Backa tillbaka bandet ett tag och se hur det blev.

Det kan ju vara lite obekvämt. Men det kan också ge ett nytt avstamp. Inte alltid en radikal ny färdriktning. Oftast är det nog små enkla förändringar men som över tid ger möjlighet till nya mål.

Eftertänksamhet ger också en påminnelse om mycket gott. Det ger en eftervärme som man kan behöva om det tex blåser lite snålt omkring sig.

Eftertänksamhet sållar också lite bland minnen. All minnen kan man inte lägga undan. Men man kan lära sig och låta sig förhålla sig till dom. Då kan man be om nåd att få lägga vissa minnen längre bak i ”lådan” och låta andra ligga mer i den främre delen.

Det handlar om reflektion. Att mitt i tidens snabba tempo kunna stanna upp och reflektera något. Att låta det som passerat få återspegla sig i nuets insikt. Nuet som förhoppningsvis inneburit att man blivit lite visare vart efter tiden gått. Så kan man se dom val man gjort i ett, förhoppningsvis , ljusare och mer vist sätt. Då kan man slippa fördömelse utan inser att man kan göra bättre val framöver.