Återvinna misslyckande 

Att misslyckas är aldrig roligt. Allt för oftast sitter dessa misslyckanden djupt inom oss som jobbigt påminnande gnagande minnen. Det är på tok för lätt att identifiera sig med sina misslyckanden. Att dom är vår identitet och jag. 

Återvinn dina misslyckanden. Gör dom till erfarenheter.

Vi vill ogärna göra om ett misslyckat tilltag. Ett dåligt beslut vill vi lämna bakom oss.  Vi skriver ogärna upp våra misslyckanden på vårt CV. Så varför skall vi återvinna dom?

Trendig nyck i ett samhälle där återvinning och second hand är just en trend? 

Nej, vi ska inte återvinna dom för att kunna säga att vi är duktiga på att misslyckas för att vi gör varje typ och sort av misslyckanden flera gånger. 

Nej, vi ska återvinna dom i relation till erfarenhet. Att vi lär oss något av dom. Lär oss att hantera dom. Och gå vidare med en vetskap om hur vi kan göra något bättre nästa gång om vi hamnar i det igen. 

Tänker vi efter så gör vi det rätt ofta redan. Vi har lärt oss att inte göra det på samma sätt igen. Och då är det ju bra. 

Men handen på hjärtat ….. nog har vi ibland trotsat detta och gjort om samma misstag igen. Lovat oss själva att inte ”en gång till”. Så gör vi det ändå. Kanske är det för att, mot bättre vetande, vill ändå göra det för något inom oss drar oss till det. Vi vill inte men ändå gör vi det. Kampen finns där. 

Bibeln uttrycker det på ett sätt som kampen mellan kött och ande. 

”Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.” ”Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.”Rom 7:14,19 Anden vill men köttet är svagt. Alltså det sunda jaget vet vad som borde göra men det mindre sunda jaget har en annan agenda. Typ så. Så blir det en kamp. 

Ett misslyckande är aldrig din identitet. Det är en händelse utmed vägen. Fastna aldrig i det. Du är bättre än så. Ditt värde som människa ligger långt ifrån ett misslyckande.  Du är mer än så. Du är älskad för din egen skull. Inget annat kan sätta ditt värde. Ingen plånbok. Ingen talang. Ingen yttre skönhet. Ingen ålder, kön eller nationalitet. Ingenting. Ditt värde är långt utanför denna bild och bedömning som vi människor allt för ofta sätter på varandra. Nej, du är älskad för den du är. Punkt slut. 

Så återanvänd dina misslyckande till erfarenheten. Blanda inte ihop det med något annat. Då kommer det något gott ur ett misslyckande.