Till vad eller vem sätter du ditt hopp?

Det är snart val. Det finns många bekymmer att lösa. Långt ifrån bara gängskjutningar. Klimatet är en annan sak. Ekonomi med rekord i inflation. Arbetslöshet. Och säkert många fler saker du skulle vilja ha på denna lista.

Och vi sätter vårt hopp till att våra politiker ska lösa det. Samma problem ska lösas på olika sätt. Och jag måste nog erkänna att jag börjar tvivla på om det kommer att lyckas. För båda ”sidor” menar att ”dom andra” he fel. Alltså har ju båda sidor fel…. Typ så. Liksom. Å andra sidan menar ju också båda sidor att dom har rätt. Vilket ger omvänd slutsats. Men jag tvivlar ändå.

Läste följande text nyligen …

”Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp.” Matteusevangeliet‬ ‭12:21‬ ‭SFB15‬‬

Men någon kan mena att Jesus sitter inte riksdagen…. Mmm och det är ju rätt…. Eller är det ett feltänk? Kanske är det faktiskt så att Jesus finns i riksdagen. Genom att det finns troende där så är Jesus där. Och kanske är det också sant att han finns där även om ingen troende är där. För jag tror att han är intresserad av vad som händer i vår riksdag.

Därför sätter jag mitt hopp till Jesus. Min bön är att han skall få påverka och hjälpa vår riksdag. Det är han rätt bra på. Frågan är bara om vår riksdag vill ha hjälp. Tycker mig se lite för mycket ”kan själv”.

Det finns en väg att gå. Den vägen är att sätta sitt hopp till Jesus. Det hoppet sviker inte.

Läs med mig – Matteusevangeliet Kapitel 11

Sände ut men … 11:1. Lite intressant är att Jesus sände ut lärjungarna ut i världen. Själv gick han till deras städer. Alltså lärjungarnas städer. Dom fick alltså inte gå till sina egna. Svårt att bli profet i sin egen hemstad. 

Johannes Döparens tvivel … 11:2ff. Johannes sänder sina lärjungar till Jesus med frågan: Är du den som du menar dig vara och som vi väntat på? Johannes behövde få bekräftelse. Kanske tvivlade  han. Kanske undrade han. Så mänskligt. Eller kommer det någon annan?? Jesu svar: Gå berätta vad ni hör och ser.

Jesu reflektion … 11:7 Vad gick ni t för att se när ni sökte upp Johannes? Han bekräftade Johannes som budbäraren före Messias. 

Ge er vila … 11:28. Är du trött? Kom till Jesus. Han vill och  s k a  ge dig vila. Att få finna ro för sin själ är något vi alla behöver.

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Vem vill du va?

Vem vill du vara egentligen. Tycker Herregud&Co pekar på något viktigt. ”Det handlar inte vem som är, utan vem du är”.

Vem är du? Vem vill du vara? Hur vill du vara?

Vi har nog lite för mycket åsikter om andra. Vi får nog erkänna det. Hur ”dom” beter sig. Hur ”dom” kör. Hur ”dom” säger. Egentligen hur ”dom” är i allt och jag ingenting. Hur ”dom” borde gjort. Osv. Osv.

I grunden handlar det nog om hur vi är. Hur generösa vi är. Hur tillmötesgående vi är. Hur storsinta vi är. Hur stor möjlighet vi har att bara lägga det bakom oss eller åt sidan.

Att möta varandra med respekt är ett vinnande koncept i alla väder. Helt klart på sikt är det så. Det är då vi kommer att lyssna på varandra till slut. Även om vi har olika åsikter.

Så vem vill du va?

Kanske vore något att tänka på i valrörelsen tänker jag. Men definitivt i det vardagliga livet. Vi får gå före med gott exempel så följer andre efter. Det är ett gammalt beprövat sätt och håller än idag.

Läs med mig – Matteusevangeliet Kapitel 10

Att vara utsänd… 10:1,6. I Matt 28 kan vi se att vi alla blir utsända i missionsbefallningen. I det ljuset blir detta utsändande lite mer närgånget.  Att gå till alla som tar emot. 

Listiga … 10:16. Är inte lika med att vara fräck och överlägsen. Det är att vara villig i sitt sätt att vara evangeliet. 

Var inte rädd … 10:19. När du blir ansatt kommer Anden att ge dig stöd och hjälp. Både i handling och vad du ska säga. 

Vad vi hör i det fördolda … 10:27. Vad innebär detta? Att vi i vår ensamhet i gemenskap med Jesus får det till oss vad vi skall göra och tjäna med. Blir rätt viktigt att då vara i enskildhet med Gud tänker jag. Har vi tid med det? Vågar vi det? Vill vi prioritera det?

Dit värde … 10:29ff. Åh att detta fick landa i dig och mig. 

Att ta sitt kors … 10:38. Detta är en djup men svår tanke. Kanske är detta en vers som vi skulle behöva låta sjunka in och låta Anden bearbeta oss med. 

Tar emot mig … 10:40. Tänk vad stort. När man tar emot oss då vi går ut med evangeliet tar man emot Jesus. Det gör uppdraget desto större. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

”De tystlåtna kanske är de som har mest att säga”

En bild från boken ”Mulle Meck & Buffa”

Jag har tillbringat några dagar hos min sons familj. Barnbarn behövde ett besök av sin farfar 😃. Då hade jag förmånen att få läsa godnattsagorna för Folke. En av böckerna var Mulle Meck. En bok som redan då mina barn var små fanns med i hemmets bibliotek. Mulle Meck. Han som gör det mesta av mojänger och molijoxer. Så läser jag om små skruvar.

Mulle Meck säger: -”Små skruvar! Gör inte mycket väsen av sig. Men mycket nytta. Det är med mojänger och molijoxer som med människor. De små och tystlåtna kanske är de som har mest att säga.”

Kanske är det just precis så. Att dom tystlåtna är dom som kanske har mest att säga. Att det är dom som hunnit tänka efter innan dom överhuvudtaget öppnar sin mun för att säga något.

Kanske det till och med är så att vi skulle behöva vara mer tystlåtna. I den bemärkelsen att det visar på eftertänksamhet och inlyssnande . Att vi på det viset tänker efter före innan vi säger något. Något som vi ångrar eller måste ändra åsikt om.

Att vara tystlåten är långt ifrån lika med att man bara är blyg eller inte har någon åsikt. Problemet är väl att man får svårt att få fram sina tankar för att andra tar så mycket plats.

Så kanske skulle vi behöva ge mer utrymme till dom tystlåtna. Inte minst i valtider eller brytningstider.

Minns än man i en styrelse jag var med i. Samtalet kunde gå högt som lågt. Men han satt tyst långa stunder. Lyssnade. Så behövde han ordet. Sa vad han tänkte. Många gånger var då samtalet klart. För han kom med nyckeln i frågan. Medan andra ”tyckte och tänkte” högt var han inlyssnande. Så var frågan löst. Inte för att han dräpte samtalet med en åsikt. Han kom med visdomsord. Det var stort att vara med om. Vi måste inte säga allt vi har på tungan. Ibland är det bättre att lyssna in.

För omgivningen kan en tystlåten till synes inte göra så mycket väsen av sig. Men vederbörande kan göra mycket nytta ändå. Betänk det innan du som gör ”större väsen av dig” innan du dömer ut vederbörande av någon anledning.

Så varför inte bli lite tystlåten ibland. Då kanske du får glädjen (och nyttan) av få lyssna in ett visdomsord eller två.

Låt oss ge dom tystlåtna lite mer utrymme. Det kommer göra oss gott.

Läs med mig – Matteusevangelium kapitel 9

Jesus såg till det viktigaste först … 9:2 Räddningen inför evigheten är det viktigaste. Men vilket är enklast? Frälsning eller helande?

Följ mig … 9:9. Detta är återkommande för Jesus. Följ mig. Du och jag i detta årtusende får samma fråga. Den är lika aktuell.

Vem umgås man med? … 9:11. Jesus var inte för stor att umgås med den som i människors ögon inte var okej. Hur är vår förhållning här?

Förnyelsen i Anden … 9:17ff. Att leva i Andens förnyelse är något gott. Där du får del av det nya ”vinet” i ett ständigt flöde. 

Jairos dotter … 9:18,24. Hon är inte död. Hon sover. För den oinvigde kan det verkligen låta som ett stort skämt. Jesu perspektiv är ett annat. 

Kvinnan med blödningar … 9:21 ”Om jag bara får”. Tänk vilken tro hon har. Eller är det att gripa efterrätt hamlstrå? I detta fall en tofs som representerade löften. Det var inget hokus pokus. Jesus känner att det går ut kraft från honom. 

Som ni tror … 9:29. Tanke väckande igen som så ofta omkring Jesus och hans undervisning. Som vi tror – vad tror vi?

Be skördens herre … 9:37f. Det behövs människor även idag som är med i skördearbetet. Det behövs fler som vill vara med. Vill du vara med och be om det?

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Säg bara ett ord…

Just nu läser jag i Matteus evangelium i min bibelläsning. Där hamnade jag i berättelsen om officeren vars tjänare var sjuk. Händelsen är följande:

När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor.” Jesus sade till honom: ”Jag kommer och botar honom.” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” När Jesus hörde detta, blev han förundrad och sade till dem som följde honom: ”Jag säger er sanningen: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.” Matteusevangeliet‬ ‭8:5-10‬ ‭SFB15‬‬

Tänk vilken tro denne officerare hade. Å ena sidan insåg han att det nog var omöjligt att Jesus skulle komma till hans hus. Han var ju på motståndarens sida liksom. Men Jesus var beredd att gå vilket som. Kan vara bra att komma ihåg det. För Jesus finns inga ”olämpliga” besök.

Det är samme Jesus. Samma kraft. Samma möjlighet. Så ibland undrar jag varför vi tvivlar på att det är möjligt.

Älskar officerens uttryck ”Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk.” Denna enkla tro rakt på sak. Jag säger inte att det bara är att kopiera detta. Men jag skulle tro att det behöver sjunka in i vårt medvetande. Samma tillit och förståelse skulle behöva slå rot inom oss.

Kanske är vi i gott sällskap med folket på den tiden. Jesus uttrycker att han inte har funnit så stor tro som hos officeren i hela Israel. Men varför stanna där. Det verkar som att Jesus vill påminna om att det är likadant idag. Var inte försagd. Tro! Jag skulle önska att han skulle finna så stor tro hos mig och i vårt land. Skulle inte du vilja det?

Ska vi be om att detta få landa i vårt inre och skapa den tro och tillit som behövs?

Läs med mig – Matteusevangelium Kapitel 8

Om du vill … 8:3f. Vilken underbar fråga. Och svaret är fantastiskt: ”Jag vill. Bli ren!”. Tänk att vi kan ställa samma fråga till Jesus.

Säg bara ett ord … 8:8. Vilken tro och tillit denna man har. Kan det lära oss något?

Som du tror skall det ske dig … 8:13. Och i samma ögonblick händer det något hos officerens tjänare. Kan även detta lära oss något? Skapa tro?

Han tog på sig våra …. 8:17. Barmhärtigt stort. Det som borde hamna på oss tog han på sig. Han frigjorde oss genom att lyfte det på sig istället. Bibel 2000 säger att han ’lyfte av’. Vilken befrielse. 

Stormens överman … 8:23ff. Jesus är stormens överman. Att vara ute på ett oroligt hav kan vara rätt skrämmande. Jag vet. Livets stormar kan minst sagt vara lika skrämmande. Jag vet. Säkert du med. Jesus är stormens överman. O att Jesus skulle uttala sitt Tig var stilla över de livets stormar som just nu rullar fram.

Bad att han skulle lämna deras område … 8:34. När Jesus gör något gott ber dom honom att lämna dom. För mig en märklig reaktion. Borde man inte istället be honom stanna? Göra mer gott? Ibland fungerar vi människor inte rationellt. Kanske blev dom rädda för allt det Jesus skulle kunna göra, avslöja situationer mm. Då kan det vara bättre att han går. Eller?

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Utsikt som ger förnyad insikt

Malin Gunnargård Hùbsch i Hüttenkogel / Bad Gastein / Fotot taget av hennes man Karl Johan Hùbsch

Vilken utsikt Malin har från sin bänk där hon sitter. Vilket perspektiv. Det första jag tänkte på när jag såg kortet var….

Vilken utsikt som troligen gav förnyad insikt

För är det inte så? När vi ser något med distans, backat tillbaka något för att få en större bild, ett större djup, så får vi en djupare insikt. Ibland kräver det att komma lite högre upp för att se det lite mer ovanifrån. Ibland backa bakåt för att se en vidare bild. Men allt har något gemensamt. Att få en större insikt.

Att sitta och se denna fantastiska vy från höjden är mäktig. Den ger en förnyad insikt om Guds skapelse. Att inse att skapelsen är ingen nyckfull explosion utan en intelligent skapelse. Den ger insikt om en Gud som skapat allt och som gett oss människor en fantastisk skapelse att njuta av. Men också att ta ansvar för.

Utsikten ger mig också insikten om en stor Gud. En verklig och verkligt stor Gud. Det är som att skapelsen bär Guds fingeravtryck. När man då får se bergen från en utsiktsplats blir hans fingeravtryck så tydliga.

Den visar också på livets berg och dalar. Ibland är vi på toppen och ser långt. Vi ser möjligheter. Men ibland är vi i dalen. Ser bergssidorna som omöjliga hinder. På berget är vi nära himlen. I dalen kan den kännas långt bort. Men i dalen samlas vattnet från källorna från berget. Detta vatten får påminna oss om att det finns en topp där uppe. Källvattnet vill påminna om en trofast Gud. Så mitt i dalen kan vi en smak av himlen.

Då kan man inte annat än lovprisa honom för hans storverk. Tacka honom för den skapelse han gett oss. Det ger oss frimodighet att prata med honom om våra innersta behov. För klarar han att skapa denna jord så vacker kan han hjälpa oss. Det blir som att mina behov är klart mindre och oansenliga att dom kommer han att klara av.

Malin Gunnargård Hùbsch i Hüttenkogel / Bad Gastein / Fotot taget av hennes man Karl Johan Hùbsch

Några textrader ur en gammal psalm kommer till mig

Det finns djup i Herrens godhet
Och dess gränser ingen ser

Det finns nåd för nya världar
Mycket större än den här
Nya skapelser och tider
Nåd för allt som blir och är

Det finns underbar förlossning
I det blod som göts en gång
Det finns glädje bortom graven
Och en framtid full av sång

Låt dig påminnas om att den Gud du tror på har samma skaparkraft idag. I ditt liv. I din situation. I det du möter. I hans storhet böjer han sig ner till oss med sin krafts möjlighet.

Läs med mig – Matteusevangeliet Kapitel 7

Att döma någon … 7:1ff Med det mått vi mäter upp åt någon – handlar om generositet men och att hindra. Det är så lätt att se det andra gör fel och missa sina egna fel. Det vi gör andra vänder åter till oss själva. 

Be och ni skall få … 7:7ff Vilket underbart löfte. Det borde sitta i ryggmärgen. I detta är det inte ett kanske. Att be efter Guds vilja öppnar dörrar. Han ger goda gåvor till sina barn

Gyllene regeln … 7:12. Hur svårt kan det vara? Mmmm precis. Ibland verkar det väldigt svårt tyvärr.

Smal väg med smal port … 7:13 För att göra det svårt? Kanske handlar det mer om att stanna och tänka till. Att bestämma sig för det. Den kan vara trång i ljuset av att det finns bara ett sätt – det sättet och den vägen är Jesus. Finns ingen annan väg. Det kan uppfattas väldigt trångt i dagens samhälle. Idag vill man att alla vägar skall gå till Rom, jag menar himlen. Att till och med mina egna skapade teorier ska fungera. Men det finns bara en väg som tack och lov redan är skapad. Varför då försöka gör en egen?

Husbyggarna … 7:24ff. En så bra liknelse om vikten att bygga sitt liv rätt. Att stå på rätt grund. Har du stått på en sandstrand, en bit ut i vattnet, kanske du vet hur lätt sanden försvinner under dina fötter. Det är att bygga sitt liv på sanden. Det som lätt är förgängligt. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag.