Söndagstankar – Hjälpen till att förstå… 

Joh 16:12-15….12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Den kristna tron är inte alltid så lätt att förstå. Inte ens för den den troende. När konvertiter utfrågas så krävs dom på svar som nog alla troende har svårt att ge ett tydligt och enkelt svar som faller utfrågaren i smaken. Eller är rätt enligt deras manuskript. 

När vi läser Bibeln kommer vi alla till ställen där det är svårt att se djupen. När vi ska tolka tidens tecken, hur det ligger till med omvärlden i det andliga skeenden blir det ofta för svårt. Likaså när vi ska se det enkla tydliga då Jesus dör på korset, står upp från det döda och sen lämnar jorden kan vara svårt att förklara och förstå i djupet. 

Det insåg Jesus. Därför sänder han Den Helig Ande. Till vår hjälp. Det är när anden får lägg sitt ljus av förståelse över det som skett, det som står och det som händer somvi kan börja förstå. Det är han som förklarar i vårt inre varför vi behöver tro på Jesus och leva med honom. Det är han som förklarar när vi upptäcker att Gud på något sätt pockar på vårt intresse. Därför lämnade Jesus jorden. Det gjorde det möjligt för anden att komma. 

När vi har svårt att förstå har vi en bön att be: ”Helige Ande, hjälp mig att förstå. Förklar för mig”. 

Han är till för oss. Det är han som förklara Jesus för oss. Han förklarar det andliga. Vi har svaret inom oss. Inland lite suddigt otydligt men ändå, av någon oförklarlig anledning, så förstår vi tillräckligt mycket. Så mycket att vi kan gå vidare i tron. 

Gud blir nära. Jag blir nära honom. Genom anden hittar jag min plats nära Guds hjärta. En plats som genom den helige ande sammanför mitt hjärta med Guds hjärta. Där blir en helig stund som vara den som upplever den kan förklara. Förklara med ord som inte räcker till. Det blir oftast ett otillräckligt försök att beskriva det. Orden räcker inte till. Som tonsättaren skriver ”det kan ej förklaras det måste erfaras”. 

Anden kom för din och min skull. Tack gode Gud för det.