Vad har du för behov?

En text kom till mig i Matt 20:32. Jesus hade varit i Jeriko. Strax innan hade han prat en Mor som önskade och ville att hennes söner skulle få sitta närmast Jesus i himlen. Den ene på den högra sidan. Den andre på den vänstra. Så går han i väg och möter ett helt annat behov. Två blinda satt vid vägkanten där Jesus skulle gå. När de fick höra att Jesus var på väg så började dom ropa. Dom ropade ”Förbarma dig över oss Herre, Davids son”. Folket ville tysta ner dom men då ropade dom ännu högre. ”Herre förbarma dig.”.

Ganska stor skilnad på dessa behov. Den ena ville ha berömmelse. Dom andra hade en helt annan agenda.

Jesus stannade upp och kallade till sig dom. Jesus som nog kunde räkna ut vad dom önskade frågade ändå: ”Vad vill ni att jag skall göra för er?”

Deras svar var inte att sitta vid Jesus i himlen. Inte att få rikedom och berömmelse. Dom hade en helt annan önskan. Dom sa till Jesus: ”Herre, öppna våra ögon”.

Tänk vad olika dessa behov var. Hur mötte Jesus dom. Den önskan om platserna vid Jesu sida kunde han inte lova bort. Men dom blinda hade han ett helt anat budskap till. Han rörde vid deras ögon står det. Genast kunde dom se. Dom blev verkligen glada och började följa Jesus .

Hur ser dit behov ut? Om Jesus skulle fråga dig samma fråga, ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” vad skulle du svara då?

Han vet nog redan rätt mycket om dig och dina behov. Men han har stor respekt för dig. Därför frågar han dig. Han inte bara göra. En annan sida jag kan ana här är att Jesus gärna vill höra vår önskan från oss själva. Jag har en tro att han äskar att du berättar det för honom. Så denna dag funderar jag kring vad du skulle be honom om. Inte för att jag har med det att göra. Men Gud är klart intresserad av dig. Han vill höra. Så å hans vägnar skulle jag vilja ställa frågan till dig idag. Svaret tar du direkt med honom själv.

”Vad vill du att jag skall göra för dig?”


Idag ber vi för riksdagsman Kadir Kasirga (S)