Förpackningen

Lyssnade till en intressant predikan i söndags. Dagens predikant uttryckte det bland annat så här….

Förpackningen blir så viktig så att innehållet tappar sitt värde.

Det handlade om att om inte presenten var väl inslagen på ett snyggt sätt var innehållet och gåvan inte så viktig. Hur väl innehållet stämde med sin önska. Var paketet dåligt inslaget tappade gåvan sitt värde.

För mig blev det en tankeställare. Jag tror att i bland är det så vi reagerar i våra kyrkor. Om framförandet inte är tillräckligt bra är vi inte intresserade av innehållet. Visst bör vi tänka på hur vi framför budskapet. Absolut. Men när omslaget blir viktigare än dess innehåll har vi tappat något.

Det blir ett bekymmer när omslaget hindrar gåvan. När vi bara tar emot den om omslaget passar oss. Annars vänder vi det ryggen. Jag skulle tro att vi skulle behöva se mer på gåvans innehåll. Trons kärna. Då får det övriga mindre betydelse. Hindrar mindre. Och fokuset hamnar på rätt ställe.

Min slutsats blir:

Mer Jesus och mindre omslagspapper.