Hjälpen finns !

Mina ögon föll på psalm 121. Rubriken i min bibel är Hjälpen finns hos Herren. En psalm som nog är rätt välkänd. Men värd att påminnas om då och då.

”En pilgrimssång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.

Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.”
‭‭Psaltaren‬ ‭121:1-3, 5-8‬ ‭SFB15‬‬

En psalm som andas omsorg från Gud. En psalm var författare samlat in den Gud vi tror på. Guds intention. Hans förmåga. Hans kraft. Så blir det en vallfartssång med löftet om vad Gud förmår i ditt liv.

Många gånger så ställs vi inför det hopplösa. Hur i hela välden ska detta bli? Så misströstar vi. Varför det blir så tror jag inte har ett enkelt svar. Inte heller att förklara varför vi inte fullt ut bevarades ifrån det. Psalmen andas ju beskydd.

Men kanske är det ändå så att denna psalm ger oss en uppmuntran till stöd i livets arbetssamma frågor.

Varifrån ska vår hjälp komma? Jo, från Herren. Han sover inte. Slumrar inte. Han blir vårt beskydd. Nyckeln till det är att vi bekänner oss till det. Låter det ha impact påverkan på oss.

Han skall bevara din utgång och din ingång. Det löftet är gott. Den enkla betydelsen är vår dörr. Kan stå för vår livsdörr också. Jag ser också ännu en tanke. Att när vi lämnar en era, en tid, en uppgift, i vårt liv och går in i något nytt, är han med. Bevarar oss i dessa skiften.

Det är Guds omsorg om oss. Skulle tro att du gör samma erfarenhet som jag när vi tittar tillbaka på livet. Så ser vi hur han har haft omsorg om oss. I olika val. Där han han stängt dörrar. Öppnat dörrar. Fört oss fram. Lett oss in i olika uppdrag och situationer.

Så psalmen vill påminna oss om att Gud går med i alla livets skiften. Om vi vill att han ska göra det. Det är trons mysterium. Som allt för många missat. Tron är långt mycket mer än en nyck som någon verkar ha gått på. Den är en verklighet som ger vårt liv ett fantastiskt stöd som vi så väl behöver.

Så….. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren!