Välja att älska….

Satt på bönemötet igår. Då läste vi ett välkänt bibelord om att älska varandra. Den översättning som kanske är mest vanlig är följande :

”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭13:34‬ ‭SFB15‬‬

På ett sätt är detta bud en befallning eller stark önskan av Gud. Att vi ska älska varandra. Jag tror att det vill vi också i grunden. Men ibland blir det svårt. Vi synkar inte med alla. Håller inte med alla. Vi tycker någon är pinsam. Vi kanske, av någon anledning (eller ingen alls) har något emot någon. Så har vi svårt att älska den.

Men så föll mina ögon på en annan översättning. Den ger en annan ingång i detta. Den är kanske till och med lite närmare grundtexten. Läs så får du se hur du tänker då:

”Jag ger er ett nytt bud: Välj att älska varandra (med en ren, självuppoffrande kärlek). På samma sätt som jag har älskat er ska ni välja att älska varandra.”
‭‭Johannes‬ ‭13:34‬ ‭SKB‬‬

Inom parentes ges möjliga översättningar.

Välj! Välj att älska. Välj. Jag tycker det ger en annan ingång och drivkraft. Trots vad jag kan uppfatta eller känna så väljer jag att älska. Därför att Gud har älskat mig först.

Inte lätt att svälja detta i alla lägen. Men jag tror och anar djupet i detta. När jag väljer att älska ändå så händer något. Gud hjälper oss att älska den som jag kanske haft lite svårt att älska. Det är stort.

Våga pröva detta. Försök att våga det. Kanske det ändå ligger något i detta att välja att älska.