Hur lyfter man av sin börda?

🎒 Jag använder ofta min ryggsäck. Jag tycker det är ett praktiskt sätt att bära det man behöver ha med sig. En dag för länge sedan kollade jag igenom vad jag hade med mig i den. Då inser jag att jag burit runt på mycket onödigt. Jag rensade ut den ganska kvickt. (När jag var i Tanzania en gång hittade jag mina vinterhandskar i ryggen som jag burit runt på hela semester🙄🙈)

🎒 I livets ryggsäck bär vi med oss så mycket. Allt för ofta gör vi som jag gjorde med min ryggsäck. Vi lägger i men vi rensar sällan ur. Risken är att den blir bara tyngre och tyngre.

Hur lyfter man av sin börda när den börjar bli för tung?

🎒 Min ryggsäck jag har till jobbet tar jag av mig när den blir för tung. Rätt enkel åtgärd. Men livets ryggsäck har vi en förmåga att krångla till. Ibland verkar det som om den klistrat sig fast på ryggen. Om vi försöker att ta av den sitter den likväl där.

🎒 Men kanske är det mer vanligt att vi inte försöker ta av den. Verkar finns i oss att den ska vara där. Liksom vårt öde. Inget att göra åt.

🎒 Jag tror inte att det är vårt öde. Inte heller att det är tänkt så. Nej, jag tror att vi ska lyfta av bördan vi bär på. Att vi ska få lättnad. Idag tror jag att vi bär på bördor av oro. Likaså av misslyckanden. Händelser som vi upplevt som hänger med i vår ryggsäck. Det kan inte vara meningen att vi ska bära runt på dom.

🎒 Matteus 11:28
”Kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila.”
‭‭

🎒 Filipperbrevet 4:6-7
”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

🎒 Det är hos Gud man lyfter av bördan. Där kan man slappna av. Be Gud om nåd att få rensa ryggan. Han kan lätta den börda du bär på. Kanske behöver du göra det visuellt. Genom att ha en ryggsäck på ryggen. Under en bön ta av den för att markera för dig själv. För att du ska se att du ber Gud om nåd att få släppa din börda hos honom.

🎒 Mitt i det du nu möter kan du lyfta av det via Gud. Det är där du gör det. Jag har fått göra det många gånger. Jag har lärt mig att det funkar. Dom gånger jag krampaktigt hållit kvar så har Gud inte kunnat ta emot den. Men när han fått greppet om den har jag gått lättad därifrån. Så våga lämna. Våga släpp. För det finns en Gud som vill hjälpa dig att lyfta av din börda.