Du är väntad

Det finns en julsång som jag återvänt lite extra till den jul vi just har haft. Men också efter det.

Första versen lyder så här:

Dig vi lovsjunger, ärar
Jesus de fattigas konung
Hosianna vi nu
sjunger som barnen en gång.
Du är väntad av alla
Du är vår Herre och broder
ingen varit och är
älskad, välsignad som du

Det handlar om att Jesus är väntad av oss. För somliga en sanning. För andra kanske inte det man gör. Men historisk hade profeterna berättat om att denne Jesus skulle födas. Så många väntade honom.

Men denna text har talat till mig på ett annat sätt också. . . .

Du är väntad av Jesus. Just du. Han väntar på dig. Att du ska knyta kontakt med honom. Om så det är för första gången. Eller om det är för tusende gången. Han väntar alltid på en levande kontakt med dig.

Du är helt enkelt efterlängtad av honom. Kanske upplever du det som att ingen verkar ha dom känslorna för dig. Du har en känsla av att du inte efterlängtad av någon. Men du är efterlängtad av Jesus. Inte bara ett julbudskap. Det är ett dagligt budskap till dig. Det är något så vackert i detta. En Gud som skapat allt detta stora är intresserad av just dig. Det magiskt underbart. Glöm aldrig det.

Det är inte beroende av hur du känner eller mår. Om du tror eller inte tror. Du är lika mycket efterlängtad ändå. Har inte med dina känslor att göra. Det ligger mycket djupare än så. Det ligger i själva skapelsen. I vårt DNA liksom.