Gå in i din kammare

Att gå in i sin kammare kan ju handla om att gå in i sitt sovrum. Att tex förbereda sig för natten och lägga sig för att sova.

Politiker brukar kunna finnas i en kammare. Där man diskuterar och fattar beslut. För hade vi det så i vårt parlamentet.

I SAOL står det för ett litet rum. Och kanske är det så att just det lilla rummet är ett speciellt rum för någon.


”…. när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.”
‭‭Matteusevangeliet‬ ‭6‬:‭6‬ ‭SFB15‬‬


Denna kammare beskrivs som ’ditt mest privata rum’ eller ’din skattkammare’. Det är där du skall umgås med Gud. Orden som används har riktningen av förtrolighet med Gud. Alltså en stund av innerlig gemenskap på det privata planet. Där du samtalet intimt med Gud. Inte för den stora allmänhetens beskådning.

Där, i din kammare , får du och Gud ha ert samtal ostört. Och jag tror att det samtalet är idag ett av dom viktigaste samtalen vi kan ha. Ja, till och med det viktigaste.

Handen på hjärtat, visst pratar vi rätt mycket både du och jag. Kanske för oss själva till och med. Men ett samtal vi skulle behöva prioritera är kammarens samtal. Vi har många viktiga samtal och kammarens samtal är först i tur där tänker jag.

Det känns som att det är en tid nu där vi skulle behöva gå in i kammaren lite oftare. Ta en stund för det lågmälda samtalet med Gud. Ta tid att lyssna in. Ta tid för att samtala igenom läget med vår Far i himlen. På riktigt. Eller som en vän skulle ha sagt: ”på riktigt riktigt”.

Jag tror på den gemensamma bönen också. Den kan ha inslag av kammaren den också. Då vi kommer samman och ber om dom djupa frågorna som just där och då verkar inte ha några svar. Så får denna stund locka fram svaret som tiden verkligen behöver.

Jag tror dock att det är en tid av att Gud behöver låna våra öron i ett mer försiktigt samtal där orden inte störs av brus. Där i Guds skattkammare får han välsigna oss var och.

Stäng din dörr – en kammare kan ju vara ensamhet i skogen så att stänga dörren kanske mer handlar om att stänga av/ute det som kan störa. Stänga av möjligheten att bli störd. Koppla bort mobilen, internet och andra media som vill ploppa upp med sina notiser.

Gå in i din kammare. Det är en som väntar på dig där.


Idag ber vi för riksdagsman : Tobias Andersson (SD)

Läs med mig – Psaltaren kapitel 27 & 28

Gemenskapen med Herren  … 27:1ff

Ljus … 27:1. Tänker på Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vi kan uppleva mörker men då är han ljus där och bryter mörkret. Inget mörker kan stå ett ljuset.

Försvar … 27:1ff. Gud är vårt försvar. Vem skall vi då vara rädd för? O att det fick landa inom oss.

Sök mitt ansikte … 27:8 ”Sök Herren manar mitt hjärta mig” (B2000)

Led mig på en jämn väg … 27:11. Herren vill visa den vägen för oss. 

Hoppas på Herren … 27:14. Vi inte bara hoppas. Vi inväntar som med sin makt kraft. 

Bön om beskydd … 28:1ff

Herren är min styrka … 28:7 Återkommande tema i Psaltaren. Herren är vår styrka, vår sköld, ett värn. Psalmisten och Gud insåg att det behöver vi åter och åter igen påminnas om. Vi har så lätt att glömma. Eller är det vårt tvivel som gör att vi tappar bort det?

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste dessa kapitel. Vad fick du för tankar? 

Ingen har en famn som Du, där jag kan vila trygg just nu

Skrivit om den förr men gör det igen. Du vet, när en textrad lyser fram är den svår att släppa. Jag var i Elimkyrkan igår kväll. Höstglöd heter deras konferens som återkommer varje år. En underbar kväll där det händer. Det där oförklarliga men ändå så naturliga. Himlen och Gud själv var så påtagligt där. Ljuvlig atmosfär. Då sjöng vi denna sång under Bo Järpehags ledning.

Dra mig nära Dig, låt mig aldrig gå
Jag lägger ner allt för Dig
Du säger mig ’jag är Din vän
Du är mitt begär, Du och endast Du
Ingen har en famn som Du
där jag kan vila trygg just nu

Hjälp mig hitta fram, för mig hem igen

Du är mitt allt
Du är vad jag behöver
Du är mitt allt
Jag vill va nära Dig

Så gott att bli på mind om. Ingen har en famn som Du, där jag kan vila trygg just nu. Så är det att vara nära Gud. Som att finnas i hans famn. Trygghet. Frid. Harmoni.

Det är där vi får finnas. Vissa stunder känns det verkligen innerligt. Andra stunder mer som en vanlig trygghet bara. Andra gånger går livet helt enkelt sin gilla gång. Vi märker inte så mycket av hans omsorg. Inte för att det uteblivit. Den är där hela tiden. Men vi lägger av någon anledning inte märke till den. Vi tar ingen notis om den helt enkelt.

Men denna famn finns där. Där får du krypa upp och sätta dig. Bli ompysslad. Som att krypa upp i soffan och bli uppmuntrad med en filt och kanske en kopp te eller kaffe. Känna hur värmen omsluter både från in och utsida.

Där kan du vila tryggt just nu. Det är gott att veta.


Idag ber vi för riksdagsman: Pontus Andersson (SD)

Läs med mig – Psaltaren kapitel 25 & 26

Nåd och ledning … 25:1ff

Förtröstan … 25:1. Lyfter min själ – intressant att man kan lyfta sin själ. Men det är som att man riktar den upp emot/till Gud. Så möter han oss. Frukten i vårt liv blir förtröstan. 

Hoppas på Gud … 25:3. ”Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord”

Visa mig dina vägar … 25:4. Herrens vägar är en del av åra vägar när dom sammanfaller. 

Ungdoms synder … 25:7. Vem kan inte känna igen sig i denna vers. Herre, tillräkna oss inte dom. Förlåt oss dom en gång för alla. 

Rätt väg … 25:8f Är man ödmjuk kommer vi hitta den rätta vägen för våra liv. Men ”kan själv” kan sätta käppar i hjulet för oss. 

Förtrolighet … 25:14. Älskar detta uttryck. Att umgås förtroligt med Gud.Vilket djup av vänskap detta är. 

Förtröstan … 26:1ff

Rannsakan … 26:2ff. Att Gud rannsakar oss kan uppfattas som utmanande. Men det bygger på hans längtan till nåd och försoning. Hans utgångspunkt är rening och vänskap. 

Säker mark … 26:12. Att stå på jämn mark kan översättas att stå på säker mark. Klippan Jesus Kristus göt det möjligt. Då kan det blåsa men vi står stadigt. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste dessa kapitel. Vad fick du för tankar? 

Oro sköljas bort

Instuderade sångerna inför helgens insats i vår kyrka. Så lyser en av textraderna fram och påminner om något viktigt. Något som blir närgånget barmhärtigt.

Du som är törstig
Du som är svag
Kom till Hans källa
Drick av vattnet som ger dig liv

Låt all oro och ångest
Sköljas bort

I Hans drömmar av kärlek
Som djupt ropar ut till djup
Ber jag dig

Kom, min Herre, kom
Kom, min Herre, kom


Låt all oro och ångest
Sköljas bort


Tänk vad oro och ångest ställer till det för oss. Orsakerna kan vara många. Tunga händelser i familjen kanske. Jobbet har sina utmaningar som gör att man går med tunga steg dit. Sjukdom kan ge oro. Oro för ekonomi. Kanske världsläget gör sig påmind. Ibland kan man inte avgöra helt vad den djupaste orsaken är men oron är ändå påtagligt där.

Tänker inte att man enkelt ruskar av det. Eller liksom kan ställa dig i duschen och spola bort den. Men texten ger et hopp. En övernaturlig väg genom Guds barmhärtighet.

Att Gud genom sin kärlek sköljer bort oron. Inte i egen kraft eller förmåga. Utan att Gud kommer och lägger beslag på oron och ersätter den med sin frid.

Därför blir slutet av sången bönens crescendo ”Kom min Herre kom, kom min Jesus kom, helige ande kom”. Det är den väg som fungerar. Att han kommer med sin frid.

Idag tänker jag på dig som bär på oro av något slag. Där oron gör att livet ger dig utmaningar just nu. Jag ber att Gud kommer med sin omsorg och kraft. Lägger beslag på din oro och ger dig av sin frid.

Kom ihåg att Jesus kan göra långt mer än du kan tänka eller drömma om. Han är större än din oro. Större än dina bekymmer. Större än det som gör att din oro rinner upp.

Läs med mig – Psaltaren kapitel 23 & 24

Den gode Herden … 23:1ff Denna psalm har jag bloggat som du gärna får läsa om du vill. Sök på google på ”Psalm 23 Pedher Skoog” Några exempel: (Den gode herden) (Din käpp och stav de tröstar mig) (Ingenting skall fattas mig). Tips: Vill du läsa några bra böcker om denna psalm utifrån en herdes perspektiv ska du söka efter: Phillip Keller.

Min herde … 23:1. Han kan vara din herde, den som leder dig fram på livets väg.

Inget fattas … 23:1 Inget av det som du verkligen behöver ska inte fattas dig. Ibland ser vi det som är överflöd som inte skall fattas. Det tror jag inte detta innefattar. Utan det som du behöver för vet. 

Vila … 23:2 Har så många gånger upplevt denna vers. Vattnet som ger mig en inre ro. Fältets vid som ger mig vila. Gräsmattans ljuva vila.  

Vederkvickelse … 23:3. Ett vackert ord med många djup. Törst som släcks. Kraft som återvänder. 

Ledd på rätt väg … 23:3 Det är som att han sätter sin egen heder på att vi skall hitta rätt i livet. Ja, han gick till och med i döden, offrade sig själv, för att vi skulle hitta och komma rätt. Men också ledd i livets olika vägval. Tänker också att när vi går vilse så vill han hjälpa oss att hitta tillbaka på rätt väg. 

Dödsskuggans dal … 23:4. Vi behöver inte frukta i den dalen. Han går med. Käppen och staven som ger skydd. Trygghet. Men också vittnar om att vi är räknade. 

Ett dukat bord … 23:5. En påminnelse om nattvardsbordet. Som visar på att vi tillhör Gud. Vi är hans barn. Den onde och våra fiender kan inte ändra på det. 

Bägare flöda över …. 23:5. En glädje av välsignelse som får flöda över inom oss. 

Godhet … 23:6. Den skall följa oss hela livet och löftet säger att vi har ett hem som väntar. En himmel. Där vi har vårt medborgarskap. Halleluja

Allt tillhöt Gud … 24:1 Varför då? Han har skapat allt. Det är hans. Vi får leva i denna skapelse.

Vem får träda fram? … 24:3 Den som har omvänt sig. Och han vill skapa förutsättningar att alla kan få komma till honom. Inte bara en liten exklusiv grupp. 

Att öppna dörren … 24:7 En härlig bild. Att vi har en dörr in till oss och våra liv. Den kan vi få öppna för Gud. 

Väldig i strid … 24:8. Vilken strid vi än får gå igenom är han stark nog att segra för oss. Det är stort. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste dessa kapitel. Vad fick du för tankar? 

Nu kan vi gå mindre

Nu kan vi gå mindre varje dag. Förr skulle man gå 10000 steg varje dag. Nu räcker det med 6000 steg. Mer soffhäng till folket 😂

Nja, nu ska vi nog inte tolka det på det viset. Tror att vi alltid mår bra av rörelse. En vanlig dag på jobbet är det inte ovanligt med att gå typ 13-15000 steg.

Men det visar att det behövs inte så mycket för att hålla oss i form. Med ganska liten insats kan vi få kroppen att må ganska bra.

Skrev att jag tog ett beslut att gå 30 minuter varje dag. Det var 1 juni. Nu har snart oktober gått till ända. Jag har inte hoppat över det ännu. 5 månader. Och det gör skillnad.

Man behöver inte sätta upp större mål än att man kan klara dom. Och jag tror mer på uthållighet än stora övningar som håller en kort tid.

Minns att ena året skulle vi äta många skivor bröd. Nästa klart färre. Ena gången är det si andra så. En sak som är typiskt svenskt är ”lagom”. Med det verkar vara en framkomlig väg. Lagom med mat. Lagom med motion. Lagom med det mesta då fungerar det uppenbarligen ganska bra. Så var lite mer lagom. Man måste inte sticka ut överallt.

Så var lite mer lagom. Det verkar fungera ganska långt. 😃


Idag ber vi för riksdagsman: Lars Andersson (SD)

Läs med mig – Psaltaren Kapitel

Herrens hjälp … 21:1ff

Du gör honom till välsignelse … 21:7. Detta är en bön jag har. Att bli gjord till välsignelse. 

Din hand ska nå … 21:9. Att Guds arm och hand har styrka det vet vi. Att få se att han når ända fram är det vi längtar efter. 

Resa sig i full kraft … 21:14. På ett sätt behöver vi inte säga att Gud ska visa sin makt och kraft. Ändå tycker jag mig se i bibeln att Gud älskar att höra sitt folk be till honom. 

Messias lidande och seger … 22:1ff En blick in i framtiden

Jesu rop på korset … 22:2 Se Matt 27:46. Eli! Eli! Lema sabaktani? Denna vers citeras av Jesus på korset innan han dör. 

Getsemane … 22:7ff. När jag läser detta går mina tankar till Jesu kamp i Getsemane. Där hans ångest för vad som ska komma gör att han svettas blod. 

Seger … 22:23ff. Tänk att redan på Davids tid förkunnas segern. Det borde lärjungarna ha sett. Man skulle komma och omvända sig.

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste dessa kapitel. Vad fick du för tankar? 

Den ger visshet

I en tid som präglas allt för ofta av ovisshet är det inte konstigt om vi söker efter visshet.

Visshet ger en inre frid som ger ro inför morgondagens olika utmaningar. Den ger trygghet. Vila. Ett lugn.

Om Tron kan vi läsa följande:

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.”
‭‭Hebreerbrevet‬ ‭11‬:‭1‬ ‭SFB15‬‬

Den övertygelse vi läser om kan beskrivas som en fast verklig grund. Eller som en garanti och försäkran. Något som blir ett fundament att stå på.

Visshet kan beskrivas som förvissning och dom bevis på någonting.

Sådan är tron. Tron på Gud. Vi ser honom inte. Men vi kan förnimma och uppleva. Det gör att tron blir denna övertygelse och visshet.

Som NUB-bibeln uttrycker det: ”… en visshet om det som ännu inte kan ses”. Det kommer att synas men just nu kan vinintresse se det. Tron ger oss visshet om det.

Nya Levande Bibeln (BSV) beskriver det så här: ”Att tro på Gud innebär att vi litar på att han en dag ska infria vårt hopp och rädda oss för evigt. Vår tro gör oss övertygade om en verklighet som vi ännu inte kan se.” Tron gör att vi litar på det för vi har en inre visshet om det.

Det gör att Tron inte bara är något som vi tror oss vet. Tron blir visshet, starkt hopp, en övertygelse. Ingen hopdiktad saga.

Vår tid behöver mer av trygghet. Där våra liv får känna fasthet. Att uppleva att vårt inre står stadigt även om den yttre omgivningen blåser snålt. Där vår omvärld med krig och nöd ger oss otrygghet får vi vila i en inre övertygelse om att det finns en Gud som har allting i sin hand.

Naivt? Nej, så tänker inte jag. Det är att inse sin egen begränsning och söka sig till det som ger fasthet och framtidstro.


Idag ber vi för riksdagsman: Jonas Andersson (SD)

Läs med mig – Psaltaren Kapitel 19 & 20

Uppenbarelse … 19:1ff

Se dig omkring … 19:1ff Det är så mycket som talar Guds hälsning till dig

Glädje och ljus … 19:9 Att följa Guds bud och Guds råd till dig ger glädje klarsynthet.

Värdet av Guds tilltal … 19:11f. Det finns är stort värde i det Gud säger till dig.

Behaga … 19:15. En önskan och bön om att mitt liv skall behaga Gud

Herrens smorde … 20:1ff

Frälsning … 20:6. Redan här i GT och i Davids Psalm får vi läsa om Jesus och den frälsning han ger oss. 

Frälser … 20:7. Ser vi här löftet om att Gud ska rädda Jesus från döden när han dör på korset. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste dessa kapitel. Vad fick du för tankar?