Du är räknad

På jobbet räknar vi människor. Vi är ålagda att räkna alla så att vi inte har för många inne i vår butik. Och nu är det lag på det.

Lite kul är att vi alla kan då verkligen känna oss räknad. Det är ju inte alltid det vi känner.

I psalm 23 kan vi läsa om att ”din käpp och stav, de tröstar mig”. Käppen herden hade använde han till att räkna in fåren. Fåren gick in i fållan där herden stod och räknade. ”Fåret gick in under hans käpp.”

Tror inte för en minut att bibeln vill säga att vi är fårskallar. Men den vill använda denna bild för att tydliggöra detta att vi är räknade av Gud.

En kund skojade med mig när han gick ut att han nu var ”uträknad”. Men där delar jag inte bilden. För du är inte uträknad. Det är precis tvärt om Du är räknad.

I en butik finns det ett maxantal på hur många som får vistas i den lokalen. I Guds närhet finns tack och lov inget maxantal.

Så varför inte ta räkningen som en påminnelse. Nästa gång du kommer till en butik som räknar in alla som går in. Ta det som en påminnelse om att du är så viktig att du räknas. Att det finns en Gud som gärna vill räkna in dig i sin gemenskap. Att Gud räknar med dig.

Du är viktig och du räknas.