Demokratins pris

Demokrati är något bra. Men det har ett pris. Tro inget annat än att jag vill ha demokrati. Men det är svårt. Och det har sitt pris.

Demokrati är ju ett sätt att alla ska ha möjlighet att få säga sitt och vara med att bestämma. Kanske lite förenklat. Men det är en av grundstenarna. Ingen vill ha diktatur.

Men priset är att beslutsprocesser kan ta lång tid. Att även om ”min” vilja får plats måste ”jag” också lyssna på andra. När sen ”vi” fattat beslut behöver vi vara lojala det beslutet. Det är ju lättats om beslutet går ”min” väg och kan vara lite svårare när ”någon annans” vilja gick igenom. Det kan kosta mycket att vara lojal ett beslut som en demokratisk tagna.

Demokrati är ibland att lämna över till en grupp man ger mandat att arbeta med det som blir för svårt att lösa i den stora gruppen. Priset är att man frånsäger sig möjligheten att vara med och fatta besluten i detalj. Samtidigt är priset för den utvalda gruppen att handla enligt det mandat och inriktning man fått . Inte först sin egen åsikt utan en åsikt i ljuset av den ordning man är underställd.

Så det finns alltid ett pris för demokrati. Ändå är det bästa vägen vi kan gå. Att ge varandra förtroende i en demokratisk anda.

Vi behöver verkligen vara ödmjuka inför varandra och varandras olika åsikter. När vi sätter oss över varandra är vi farligt ute. Det största hotet är när vi tänker ”om bara jag får igenom min vilja…” När vi kör över någon för att få min egen vilja igenom är demokratin hotad.

Så demokrati är svårt. Mycket svårt. Ändå måste den finnas. Vi får aldrig ge upp den. Den handlar om att lyfta på hatten inför någon annan och acceptera en annans åsikt som beslut. Andra gånger får man igenom sin egen vilja

Leve demokratin!!