Vi behöver en renässans av helgade dagar

.

Förr tänker jag att det fanns en annan livsrytm i livet. Man följde mer vilken säsong det var. Ljuset styrde mer vad man gjorde. När ljusets kväll kom blev det mer kväll bland människorna också. När helgen ringdes in med kyrkklockorna så tog man helg. Det var mer vanligt att affärerna hade stängt på söndagar.

Med tiden har livet blivit mer av dygnet runt I somliga städer är livet intill gång dygnet runt. Affärer har minst lika mycket kunder kl 3 på natten som på dagen. Arbetar gör vi alla dagar i veckan. Ja, kanske inte så att alla jobbar sju dagar i veckan men arbetsplatserna tar aldrig helg. Somliga arbetsplatser har verksamheten igång dygnet runt.

Till det kan vi lägga all den fritidssysselsättning som vuxit fram. Föreningsliv. Barn och unga kan fylla varje dag med någon aktivitet om dom vill. Föräldrar ska köra hit och dit för att hjälpa sina barn till deras aktiviteter. Sen har vuxenvärlden sina intressen. Lägg där till möjligheten att resa i princip till hela världen.

Att ta den sabbat som bibeln lyfter som en välsignad vila och återhämtning , till att bli en andlig påfyllnad är en utmaning. Hur ska man hinna med det?

Jag tror att, om man så tror på Gud eller inte, behöver en sabbat i livet. En sabbat som återkommer med jämna mellanrum. Helst en veckovila men också under månaden.

Vi behöver dagar vi viger åt sabbatsvila – på sjunde dagen vilade Gud från sitt skapande. Vi behöver också vila från veckans arbete – så väl från arbetet med lön som arbete på tex huset.

Jag tror också att vi behöver dagar som vi viger åt att vara med Gud. Dagar som får fokus på vår relation med honom. Absolut behöver vi en sådan stund varje dag också. Men det kan vara svårt i hektisk dag. Men då kan man finna stunden med Gud i väntan till något, eller när man står i kön till kassan.

Men att ta en längre stund, kanske en hel dag, kanske en retreat-helg kan få betyda mycket för oss. Den första tröskeln att ta sig över är nog ”vad kommer jag att missa”-tröskeln. För det finns ju så mycket att göra. Andra kan hota på något man kan missa. Men att välja bort något till förmån för något bra är gott för hela oss. Vännerna kommer att vara kvar. Det kommer nya tillfällen att göra trevlig saker.

Jag tror att vi behöver en renässans av helgade dagar

I en tid fylld av så så så mycket möjlighet glömmer vi lätt vart det elementära – grunden till allt – stunden med vår skapare, Gud själv. Han om någon vet vad vi behöver för att klara all annan tid på bästa sätt. Så det är en väl investerad tid. Du får med råge tillbaka vad du investerar där.

Vilken av alla dagar dom närmaste veckorna vill du helga?


Idag ber vi för riksdagsman Runar Filper (SD)